Openbaar Ministerie

Jos van Rey na veroordeling corruptie in cassatie bij de Hoge Raad

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 4 januari 2018 – Oud-VVD-politicus Jos van Rey legt zich niet neer bij zijn veroordeling in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Zijn advocaat Gitte Stevens liet afgelopen dinsdag weten dat Van Rey in cassatie gaat bij de Hoge Raad. Op woensdag 20 december achtte het gerechtshof in Den Haag bewezen dat de oud-VVD’er zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie, stembusfraude, het lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen.

De straf die het gerechtshof in Den Haag Van Rey in december oplegde, viel een stuk milder uit dan de twee jaar onvoorwaardelijk die het Openbaar Ministerie (OM) in beroep had geëist. Dat de oud-VVD’er desondanks naar de Hoge Raad stapt om cassatie aan te tekenen, komt doordat Van Rey vindt dat er een aantal “onverteerbare zaken” staat in de uitspraak van het hof. ”Zo putte het hof bijvoorbeeld bewijs uit een verklaring die een getuige had afgelegd bij de rijksrecherche terwijl deze getuige later volledig onderuit is gehaald tijdens een nader verhoor ten overstaan van de rechter-commissaris”, stelt advocaat Stevens namens haar cliënt Van Rey.

Veroordeling Van Rey

Een deel van de corruptiebeschuldigingen ziet op de giften die Van Rey heeft aangenomen van zijn vriend en medeverdachte Piet van Pol. Van Rey was jarenlang wethouder in Roermond en zakenman Van Pol realiseerde projecten in die gemeente. De verklaring dat het tweetal louter uit vriendschap met elkaar omging, wees het hof in december van de hand. Het hof nam ook het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond hoog op. Gezien de feiten waarop de twee veroordeeld zijn, was een onvoorwaardelijke celstraf voor de verdachten eigenlijk op zijn plaats. Toch viel de straf aanzienlijk lager uit, naar verwachting omdat het hof rekening heeft gehouden met onder meer de hoge leeftijd van beiden en de lange procesgang.

Het hof stelde in december dat de omkopingspraktijken raken aan het goed functioneren van het openbaar bestuur, waarin zuiver handelen, objectiviteit en onafhankelijkheid noodzakelijk zijn. Van Rey heeft de integriteit van het openbaar bestuur ondermijnd en het vertrouwen daarin ernstig geschaad. Het hof stelde dat politici zich er te allen tijde van bewust moeten zijn dat hun bestuurlijke werk en privézaken niet door elkaar heen gaan lopen.

Vriendschap en zakendoen

Volgens Stevens heeft het hof om onbegrijpelijke redenen geen scheiding aangebracht tussen enerzijds de vriendschappelijke band tussen Van Rey en Van Pol en anderzijds de zakelijke band tussen de gemeente Roermond en de aan Van Pol gelieerde bedrijven. Stevens wijst erop dat er geen kwade bedoelingen kleefden aan de vriendschap en dat er geen sprake was van het verstrekken van giften die niet met de vriendschap te maken hadden.

De cassatie bij de Hoge Raad is de laatste mogelijkheid voor Van Rey om de uitspraak in zijn rechtspraak aan te vechten. Bij cassatierechtspraak oordeelt de Hoge Raad of het recht en de procesregels juist zijn toegepast. Is dat niet het geval, dan kan de Hoge Raad een uitspraak van het gerechtshof casseren, ofwel vernietigen. In de meeste gevallen het hof de zaak dan overdoen.

Broer Van Rey beschuldigd van witwassen

Vorige maand stond ook de broer Jos van Rey, Hennie van Rey, terecht in een witwaszaak. Hij zou met zijn vleesbedrijf betrokken zijn bij het witwassen van criminele gelden door miljoenen euro’s jarenlang in kiprollades te verpakken en te transporteren naar de Antillen. In juni 2015 werd op de Nederlandse Antillen een lading opgerold waarin 2,8 miljoen euro was verstopt. Hennie van Rey heeft twee transporten in 2014 en 2015 toegegeven en heeft tegenover de rechtbank wél spijt betuigd voor zijn rol in de corruptiezaak. Het OM eist vier jaar cel voor Hennie van Rey.