matchfixing

Sport & integriteit: hoe zit het met de meldpunten?

Anne Scheltema BeduinFraude, Klokkenluiders, Kwesties, Nationaal, Sport

Amsterdam, 26 januari 2018 – De relatie tussen sport enerzijds en corruptiebestrijding en integriteit anderzijds is onderwerp waarbij Transparency International Nederland al eerder over schreef. Niet enkel voetbal kende problemen, ook tennis en andere sporten zijn vatbaar voor bijvoorbeeld matchfixing. Veel sportbonden hebben actie ondernomen om matchfixing en corruptie binnen de sport tegen te gaan. Wat echter, als het wel fout gaat? Zijn er duidelijke richtlijnen voor het melden van misstanden, of ontbreken deze nog?

Voor Transparency International Nederland is het van belang dat regelgeving rondom corruptiebestrijding en match fixing duidelijk doorgevoerd wordt in de sportwereld. Een duidelijke en transparantie meldingsprocedure is hierbij van belang. Weet u waar u terecht kunt met uw vragen of sport en integriteit, corruptiebestrijding en match fixing? Transparency International Nederland maakte een online rondgang om dit op een rijtje te zetten. Het gaat hier dus enkel om online beschikbare bronnen. Vandaag, de vijf populairste balsporten.

Voetbal

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is bij uitstek de grootste sportbond van Nederland. In recente jaren zijn er verschillende onderzoeken gestart over mogelijke competitievervalsing bij voetbalwedstrijden in binnen– en buitenland. Hiernaast vraagt de grootte van de voetbalindustrie voor duidelijke richtlijnen met betrekking tot het bestrijden van competitievervalsing en het waarborgen van financiële integriteit. De KNVB heeft hierom duidelijke richtlijnen voor de bestrijding van match fixing en het stimuleren van integriteit binnen de sport.

De voetbalbond is op hun website duidelijk – elke poging om tot match fixing aan te sporen dient gemeld te worden. Zo wordt er binnen de KNVB gewerkt met een speciale integriteitseenheid, is er een telefonisch meldpunt er wordt er met de UEFA samengewerkt om eventuele matchfixing te identificeren.

Tennis

Ook in het Nederlandse tenniscircuit is mogelijke match fixing een hot topic. De KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) heeft door de jaren heen duidelijke richtlijnen voor fair play en tegen match fixing opgesteld en hiervoor met een makkelijk te vinden meldprocedure beschikbaar gemaakt. Hiernaast wordt de KNLTB  internationaal gesteund vanuit de Tennis Integrity Unit (TIU, een samenwerkingsverband tussen de internationale tennisbonden en de Grand Slam Raad) en het daaruit voortvloeiende Uniform Tennis Anti Corruption Programme.

Voor meldingen kan men bij de KNLTB zelf terecht via websysteem, telefoon of per email. De bond heeft voor de afhandeling van fair play en tuchtzaken een specifiek hiervoor aangestelde compliance officer aangesteld.

Golf

Aanzienlijk minder informatie is terug te vinden op de website van de Nederlandse Golf Federatie. Het gevaar van match fixing is in 2017 ter bespreking gekomen binnen de NGF– er zijn echter nog geen duidelijke richtlijnen voor match fixing en integriteit in de sport terug te vinden op de website. De NGF heeft een meldpunt voor Veilig Sportklimaat, maar hierin wordt (nog) niet gesproken over integriteit en corruptiebestrijding.

Ook PGA Holland, de associatie voor professioneel golfers, heeft geen specifieke richtlijnen op het gebied van integriteit of het melden van mogelijke match fixing. Enkel op internationaal niveau wordt corruptie, integriteit en match fixing aan de orde gesteld. Per 1 januari jongstleden zijn nieuwe reglementen ingegaan om het wedden op golf verder te reguleren.

Hockey

Net als de KNLTB en KNVB is bij de KNHB een beschrijving over matchfixing en het rapporteren hiervan relatief eenvoudig te vinden. De hockeybond heeft het melden van pogingen tot match fixing verplicht gemaakt – elke poging tot het aansporen van corruptie in sport moet via het meldpunt matchfixing al dan niet anoniem gemeld worden. Hierbij volgt de KNHB een blauwdruk van NOC*NSF en het eerdere werk dat de KNVB hierin al verricht heeft.

Ook de KNHB heeft een contactpunt voor het melden van vermeende match fixing. De hockeybond biedt hiermee verschillende handvatten voor het melden van misstanden. Een uitgewerkt plan voor het versterken en handhaven van financiële integriteit ontbreekt momenteel nog. Hier kan de hockeybond mogelijk ook naar de KNVB kijken voor voorbeelden.

Volleybal

De Nederlandse Volleybalbond (NeVoBo) blijft achter met het opstellen van duidelijke richtlijnen voor het melden van mogelijke misstanden. Het is goed om te zien dat er duidelijk gesproken is over wedstrijdvervalsing, zoals blijkt uit het feit dat dit is opgenomen in de statuten en reglementen.

Verder informatie hierover ontbreekt verder. De link in de statuten verwijst enkel door naar de website van het Instituut voor Sport Rechtspraak. Er ontbreken momenteel duidelijke instructies waar en hoe vermeende misstanden te melden, en er is geen online centraal punt op de website van de NeVoBo waar volleyballers terecht kunnen.

NOC*NSF

Rondom de noemer Sport en Integriteit biedt NOC*NSF op verschillende facetten ondersteuning. NOC*NSF heeft, als overkoepelend sportorgaan, een leidende rol op zich genomen in het ontwerpen van een blauwdruk van regelgeving rondom matchfixing. Ook heeft het voor haar leden een richtsnoer opgesteld, dat per 1 januari 2017 in werking is getreden.