signalering

Global Anti-Bribery Guidance: online hulpmiddel voor snelle signalering omkoping

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Internationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 18 april 2018 – Transparency International UK heeft een nieuw online hulpmiddel gelanceerd betreffende de signalering van omkoping en corruptie in het bedrijfsleven. In samenwerking met ruim 120 ‘compliance’ en juridische experts is, over een tijdsspanne van 8 jaar, veel praktische en achtergrondinformatie verzameld over de signalering van omkoping en corruptie. Het online hulpmiddel behandeld op internationaal niveau ‘best practice’ op het gebied van anti-omkoping en corruptie en is vrij te raadplegen voor elk bedrijf.

De online richtlijn is gedeeltelijk gebaseerd op de richtlijnen van de ‘2010 UK Bribery Act’, ‘the Foreign and Corrupt Practices Act’, ‘the ISO37001 standard’ en andere nationale wetgeving. Met de Global Anti-Bribery Guidance streeft TI-UK  ernaar om een hogere, doch haalbare, standaard te bieden voor bedrijven.

Krachtige anti-omkoping en corruptiewetgeving

TI-UK stelt dat krachtige anti-omkoping en corruptie wetgeving, zoals de recente ‘Sapin II’ wet in Frankrijk en de Braziliaanse ‘Clean Company Act’, bijgedragen hebben aan het creëren van een nieuwe leidende internationale baseline op het gebied van compliance wat betreft anti-omkoping en corruptie. Mede hierdoor zullen bedrijven die een wereldwijde standaard hanteren, en deze consistent toepassen, ook het beste in staat zijn om wereldwijd wettelijk en ethisch correct te handelen.

Global Anti-Bribery Guidance

Het hulpmiddel van TI-UK is opgezet om bedrijven te helpen met het opstellen van zo’n eenduidige, wereldwijde standaard. Naast het opstellen van deze standaard heeft het in kaart brengen van de risico’s van omkoping en corruptie meerdere positieve gevolgen voor een bedrijf. Zo komen er ook andere facetten, die kunnen bijdragen aan het tegengaan van omkoping en corruptie, aan bod. Denk hierbij aan politieke betrokkenheid, alsook transparantie van de organisatie en publieke rapportage. Het is belangrijk dat bedrijven in toenemende mate bewust worden van deze risico’s en aandacht besteden aan de transparantie van de organisatie.

De voorgaande anti-omkoping richtlijn van TI heeft aanzienlijke invloed gehad. Niet alleen op het gebied van compliance en de juridische beroepen, maar ook op de richtlijnen van de ‘Bribery Act’ in het Verenigd Koninkrijk. TI-UK hoopt dat dit nieuwe hulpmiddel een bredere wereldwijde impact zal hebben.

Online informatiebron

Het hulpmiddel kan gebruikt worden om een willekeurig bedrijf in staat te stellen om hun eigen benadering op dit gebied te vergelijken met de aanbevelingen van TI-UK over het tegengaan van omkoping. Bovendien biedt het online portaal ondersteuning op verschillende niveaus, van kwalitatief goede samenvattingen tot gedetailleerd advies. Bedrijven kunnen het gebruiken in elk stadium van de ontwikkeling of verbetering van hun anti-omkoping en corruptie programma.

Het portaal is een informatiebron die continu bijgewerkt zal worden met de laatste veranderingen en nieuwste informatie op dit gebied. Op deze manier zijn de meest recente inzichten van TI altijd beschikbaar. Bedrijven kunnen derden waarmee zij zaken doen ook altijd wijzen op het online hulpmiddel. Zo kunnen deze bedrijven ook eens nagaan of hun eigen standaard betreffende anti-omkoping en corruptie voldoet aan de aanbevelingen van TI-UK.  Dientengevolge ontstaat er tussen bedrijven die zaken met elkaar doen een gelijke standaard.

Signalering omkoping en corruptie

Zoals recente schandalen hebben aangetoond kunnen zelfs zeer gewaardeerde en gerespecteerde bedrijven vervallen in het gebruik van omkoping en corruptie tijdens hun werkzaamheden. Het versterken van de cultuur, het bestuur en de anti-omkoping en corruptiestandaard kunnen ook bij deze bedrijven zulke incidenten in de toekomst helpen voorkomen. Al dan niet een vroegtijdige waarschuwing zouden hebben gegeven.

Het werk van TI-UK is bedoeld en gericht op de bedrijven die serieus bezig zijn met het in kaart brengen van de ‘anti-bribery and corruption’ (ABC) risico’s. Het hulpmiddel is gepubliceerd door Transparency International UK, met de steun van FTI Consulting en DLA Piper. De richtlijn is geschreven door Peter Wilkinson, een corporate anti-omkoping adviseur die uitgebreid ervaring heeft met het bestrijden van corruptie in de private sector en intensief heeft samengewerkt met Transparency International, Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact en de Organization for Economic Cooperation and Development.

De “Global Anti-Bribery Guidance: Best practice for companies in the UK and overseas” vindt u hier.