amsterdam

TI-rapport vergelijkt openbaarheid informatie van Europese hoofdsteden

Lotte RooijendijkAlgemeen, Europees, Feature, Governance, Nieuws, Onderzoeken, Open Overheid, Overheid, Publicaties

Amsterdam, 30 augustus 2019 – Afgelopen week heeft Transparency International Slovakia het onderzoeksrapport ‘Access to information in European Capital Cities‘ gepubliceerd. In deze pilotstudie is de openbaarheid van informatie van 26 Europese hoofdsteden met elkaar vergeleken. Het gaat hierbij onder meer om openbaarheid van besluitvorming, verleende opdrachten en financiën van de stadsbesturen. TI-NL heeft meegewerkt aan deze studie door data over Amsterdam aan te leveren. Amsterdam komt als een van de middenmoters uit de bus. Met name een vijftal Oost-Europese hoofdsteden springt boven het gemiddelde uit. 

De studie heeft aan de hand van 14 indicatoren data verzameld over de verschillende hoofdsteden. Twaalf van deze indicatoren richtten zich op online beschikbare informatie, twee betroffen een schriftelijk verzoek tot informatie. De meeste data zijn verzameld in november 2018. De studie is een proef, opgezet met het idee om in de toekomst een uitgebreider onderzoek te kunnen doen naar dit onderwerp.

Amsterdam scoort goed als het gaat om de openbaarheid van te verlenen aanbestedingen, de openbaarheid van de begroting en de jaarrekening, contactgegevens van gemeenteraadsleden, de gedragscode. De video-livestream van de raadsvergaderingen wordt zelfs uitgelicht als best practice van alle hoofdsteden. Amsterdam laat echter punten liggen als het gaat om de openbaarheid van de werkagenda van de burgemeester en de snelheid van het reageren op wob-verzoeken naar de telecomproviders en het salaris van de burgemeester. Ook is er geen informatie beschikbaar over de verleende opdrachten en bijbehorende contracten, individueel stemgedrag van raadsleden, de belastingaangifte van burgemeester en wethouders en er is geen openbaar lobbyregister.

De zes best scorende steden – met een score van 75% of hoger – zijn Pristina, Vilnius, Praag, Madrid, Kiev en Talinn. Dat deze steden het relatief goed doen kan worden verklaard door sterker ontwikkeld pro-transparantie beleid als reactie op de diepgewortelde corruptieproblemen in deze landen. Dit gaat echter niet op voor Belgrado en Yerevan, die onderaan de lijst eindigen.