Transparency International Nederland actief op vele fronten

Lotte RooijendijkAbout Us, Algemeen, Europees, Feature, Nationaal, Overheid, Politiek, Private sector

Amsterdam, 18 november 2019 (door Serv Wiemers) – Transparency International strijdt voor een wereld zonder corruptie, door het bevorderen van transparantie, integriteit en verantwoording in alle sectoren van de maatschappij. Afgelopen week was TI-NL op diverse fronten actief: in de Tweede Kamer, bij een ronde tafel met het bedrijfsleven en in het Europees Parlement. Een verslag van deze drie activiteiten.

Tweede Kamer

Op 13 november organiseerde de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een hoorzitting/ronde tafel over integriteit in het openbaar bestuur. Diverse experts waren uitgenodigd om met Kamerleden in gesprek te gaan over wat er nodig is om integriteit in het openbaar bestuur in de praktijk te bevorderen. De directeur van Transparency International Nederland, Serv Wiemers, was een van de genodigde experts. In zijn betoog legde hij uit dat Nederland goed staat in de CPI, de wereldwijde corruptie-index van Transparency International, maar dat de trend voor ons land dalend is. Bovendien scoren we beduidend slechter in andere indexen, waaronder die van Exporting Corruption (waarin wordt gemeten in hoeverre buitenlandse omkoping wordt vervolgd) en het SDG 16-schaduwrapport waaraan TI-NL momenteel werkt en waaruit blijkt dat Nederland met name op het gebied van transparante lobby een dikke onvoldoende scoort. Wiemers riep de Kamerleden op stappen te maken op dit terrein en ook met de implementatie van de punten van GRECO, de werkgroep van de Raad van Europa, die een afdwingbaar geschenken-, reizen- en nevenactiviteitenregister voor Kamerleden aanbeveelt. Het hele rondetafelgesprek kunt u hier terugzien (Serv Wiemers spreekt bij 1:30, 1:54 en 2:09).

Business

Transparency International Nederland is ook actief in de private sector. Bedrijven die integriteit hoog in het vaandel hebben staan, kunnen lid worden van TI-NL’s Business Integrity Forum. Op 14 november vond een ronde tafel van dit forum plaats waar Transparency International met bedrijven in gesprek ging over het thema ‘managing third party risk’. Hier heeft Transparency International eerder een gids over gepubliceerd. Siemens Nederland was gastheer van de bijeenkomst en zijn CEO, Hans Winters, vertelde hoe de cultuur en organisatie van Siemens nu zijn ingericht om integriteit en compliance in de multinational maximaal te bevorderen. Transparency International Nederland streeft naar het uitbreiden van de bedrijvenleden om daarmee de impact in het bedrijfsleven verder te vergroten.

Europees Parlement

Voorafgaand aan de verkiezingen voor het Europees Parlement dit voorjaar heeft Transparency International Nederland samen met zusterafdelingen een ‘Election Pledge’ opgesteld en de kandidaten gevraagd die te ondertekenen. In totaal hebben 648 kandidaten de belofte ondertekend, waaronder 28 kandidaten uit Nederland. In de Pledge beloven de (kandidaat-)Europarlementariërs: (1) transparant en ethisch te zijn in alle parlementaire activiteiten, (2) ‘af te koelen’ na het verlaten van het Europees Parlement (dus niet meteen over te stappen naar een lobbyclub), en (3) de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan binnen de EU te ondersteunen. Op 5 november sprak de directeur van Transparency International Nederland, Serv Wiemers, op een bijeenkomst met Europarlementariërs in Brussel. Tijdens de bijeenkomst, mede-georganiseerd door TI-EU, gaven de nieuwgekozen parlementariërs aan hoe zij de beloften van de Pledge in praktijk gaan brengen.