draaideur

EU Ombudsman keurt overstap directeur EBA naar bankenlobbyclub af

Lotte RooijendijkAlgemeen, Europees, Extern nieuws, Feature, Governance, Integriteit, Lobbyen

Utrecht, 11 mei 2020 – De Europese Bankautoriteit, belast met het toezicht op de banken in de EU, had nooit mogen toestaan dat directeur Adam Farkas overstapte naar de grootste lobbyorganisatie in de financiële sector, AFME. Dat stelt de Europese ombudsman in haar advies van 8 mei jl. TI-NL had zich al eerder uitgesproken tegen deze en andere vormen van de ‘draaideur’ door ex-politici en bestuurders in de publieke sector.

Daarnaast spreekt ombudsman van “wanbeheer” omdat de EBA niet onmiddellijk de toegang tot vertrouwelijke informatie heeft geblokkeerd op het moment dat de EBA van de overstap op de hoogte was.

Juist EBA had overstap moeten voorkomen

De Europese Bankautoriteit (EBA) had haar uitvoerend directeur Adam Farkas moeten beletten hoofd van een banklobby te worden. Zo luidt de conclusie van EU ombudsman Emily O’Reilly donderdag jl. in haar advies. De bankwaakhond van de Europese Unie heeft volgens O’Reilly bovendien onvoldoende interne waarborgen ingesteld om vertrouwelijke informatie te beschermen toen duidelijk werd dat Farkas zou overstappen. Tot zijn daadwerkelijke vertrek hield hij nog bijna twee maanden toegang tot vertrouwelijke informatie.

EBA was na de bankencrisis van 2008 juist opgericht om innige banden te voorkomen tussen regelgevers en de sector. O’Reilly: “Door toe te staan dat de uitvoerend directeur bij een belangrijke financiële lobbyorganisatie aan de slag ging, riskeerde de EBA een van de belangrijkste toezichtproblemen in stand te houden.”

O’Reilly zegt dat hoewel de EBA uitgebreide beperkingen voor Farkas had ingevoerd, het niet in staat was om effectief te controleren hoe deze worden uitgevoerd. De Ombudsman vindt dat de EBA in de toekomst waar nodig haar leidinggevend personeel moet verbieden bepaalde externe functies voor een beperkte periode, zoals twee jaar, op zich te nemen.

Draaideur

Farkas was ruim acht jaar de tweede man bij de EBA en had als resultaat daarvan veel gevoelige informatie over de toekomstige EU-strategieën in het bankwezen en de financiële markt en een waardevol netwerk. Daarbij bevond hij zich als uitvoerend directeur tot februari 2020 nog in de positie om belangrijke besluitvorming van de EBA te bepalen. Dat terwijl de belangen van de EBA, een publiek orgaan belast met toezicht op de banken, en die van zijn huidige werkgever hemelsbreed verschillen. Dankzij de overstap van Farkas zou de lobbyorganisatie direct en indirect grotere invloed op wetgevers en handhavers kunnen uitoefenen, waardoor grotere financiële risico’s op de loer liggen.

De AFME lobbyt onder meer voor instellingen als JPMorgan, Citi, Nomura, Natixis, Credit Suisse en Deutsche Bank. De overstap naar die club leverde Farkas een salaris van €1,8 mln op.

Vorig jaar oktober steunde TI-NL de petitie die Europarlementariër Paul Tang (PvdA) samen met 58’s Europese NGO’s was gestart om de overstap van Farkas tegen te houden. Tang zegt nu tevreden te zijn met de harde formulering van de Europese Ombudsvrouw. Hij wil dat Farkas in de toekomst niet meer welkom is bij de Europese Commissie. De toegang tot het Europees Parlement is hem al ontzegd.