Lousewies van der Laan

Lousewies van der Laan nieuwe Algemeen Directeur TI-NL

Lotte RooijendijkAankondigingen, Algemeen, Feature, Nieuws, Organisatie, Press Release, Vacature

Amsterdam, 30 september 2020 – Transparency International Nederland heeft per 1 oktober 2020 Lousewies van der Laan benoemd tot Algemeen Directeur. Lousewies heeft een lange staat van dienst in de publieke sector, zowel bij diverse internationale organisaties zoals het Internationale Strafhof en Eurojust als daarvoor in de nationale politiek als fractievoorzitter van D66 en als lid van het Europees Parlement. Daarnaast heeft ze veel met bedrijven en NGOs in binnen- en buitenland gewerkt en verschillende toezichthoudende functies gehad.

Zij treedt aan in een periode waarin bijna dagelijks corruptiezaken en integriteitsschendingen bij bedrijven en overheden worden besproken in de media, de politieke arena en in de rechtszaal.

Lousewies zal een belangrijke rol spelen in het onderhouden en uitbreiden van externe contacten, zowel voor het beïnvloeden van beleid, het representeren van TI-NL, als voor fondsenwerving. De belangrijkste doelen zijn groei en zichtbaarheid van de organisatie. Daarnaast zal zij zich richten op de inhoudelijke kant van TI-NL’s activiteiten en zal ze zorg dragen voor het effectief en efficiënt functioneren van het team en het behalen van de resultaten zoals vastgelegd in de meerjarenstrategie en jaarplannen. Verder neemt ze actief deel aan periodieke bestuursvergaderingen en legt verantwoording af.

Lousewies aan het woord

Door mijn werk in Nederland en daarbuiten heb ik het vernietigende effect van corruptie op mensen en de samenleving gezien. Het doel van Transparency International – een wereld zonder corruptie – steun ik dan ook van harte. Nederland is geen corrupt land, maar ook in Nederland vullen corruptie- en integriteitsincidenten helaas regelmatig de krantenkolommen. Vertrouwen in de overheid, bedrijfsleven en politiek is een essentieel onderdeel van een democratie. Daarnaast zijn eerlijke concurrentie en kansen voor bedrijven het fundament voor een gezonde economie.

“Het is een spannende periode voor Transparency International Nederland: verkiezingen in maart waar we willen zien dat partijen en kandidaten integriteit serieus nemen, een Huis voor de Klokkenluiders dat helaas nog niet naar behoren functioneert en Nederlandse bedrijven die zich helaas nog steeds lenen voor witwaspraktijken, om maar een paar prioriteiten te noemen. Ik heb erg veel zin om hiermee aan de slag te gaan en weet me gesteund door een goed team, een ervaren bestuur en actieve leden waar veel kennis en energie zit. Ik ga me inzetten om Nederland een beetje transparanter en meer accountable te maken; om in de cultuur van bedrijven en overheid minder ruimte te laten voor het risico op corruptie. We zoeken daarbij de dialoog, samenwerking en praktische oplossingen”, vult Lousewies aan.

Voorzitter van het bestuur Paul Vlaanderen is zeer verheugd over de benoeming: “Lousewies heeft zich haar hele loopbaan bewezen als activist voor rechtvaardigheid, een sterke rechtsstaat en gelijkheid. Ze heeft een breed politiek netwerk en ervaring in verschillende sectoren, waaronder innovatieve technologie, justitie, rechtsstaat en goed bestuur. Ze is voor Transparency International Nederland nu de juiste persoon op de juiste plek.”

Over TI-NL

Transparency International (TI) is een internationale non-gouvernementele organisatie (NGO) voor de preventie en bestrijding van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI.

TI-NL zet zich in voor een wereld waarin de overheid, de politiek, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij zijn van corruptie. Onze kernwaarden zijn transparantie, integriteit, democratie, solidariteit, moed, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid in de Nederlandse samenleving.

Het TI-NL Jaarcongres met als thema “Exporting Corruption” zal begin december plaatsvinden in een nader te bepalen corona-veilig formaat.