Integriteitskieswijzer: Groenlinks, BIJ1 en D66 topscores; onvoldoende voor PVV en Forum

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Integriteit, Journalisten, Klokkenluiders, Lobbyen, Media, Overheid, Politiek, Witwassen

Amsterdam, 11 maart 2021 – TI-NL heeft de verkiezingsprogramma’s langs een integriteitsmeetlat gelegd. Vind jij integriteit en transparantie belangrijk in de politiek? Doe dan de Integriteitskieswijzer!

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen legt Transparency International Nederland (TI-NL) de partijprogramma’s langs de politieke meetlat. “Veel partijen zijn goed op weg om integriteit centraal te stellen in hun verkiezingsprogramma,”zegt Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. “Het beschermen van melders van misstanden, het tegengaan van witwassen en corruptie en het bewaken van de integriteit van politici zelf zijn voor ons essentiële thema’s de komende vier jaar. We kijken er naar uit met de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet samen te werken.”

Voor de Integriteits-Kieswijzer zijn de standpunten van politieke partijen naast de beleidsprioriteiten van TI-NL gelegd. Ze zijn vergeleken op basis van de hoeveelheid en kwaliteit van de voorstellen. In het voorstel kijken we naar de volgende beleidsprioriteiten:

  • Klokkenluidersbescherming
  • Politieke integriteit (voorkomen van belangenverstrengeling, draaideur politiek, partijfinanciering)
  • Anti-witwas maatregelen
  • Internationale omkoping

In de meetlat worden partijen ingedeeld in drie categorieën. De categorieën zijn “onvoldoende”, “werk aan de winkel” en “op de goede weg”. De top drie partijen zijn GroenLinks, BIJ1 en D66, echter krijgen ook SP en PvdD het predicaat “op de goede weg”. Deze laatste partijen toonden eveneens potentie met een brede hoeveelheid voorstellen in de goede richting. De partijen in de categorie “Werk aan de winkel” lopen nog aanmerkelijk achter op de andere partijen. Zij hebben minder voorstellen op de prioriteiten van TI-NL en zij misten in het algemeen concrete voorstellen. Partijen die een onvoldoende kregen hebben geen enkel voorstel of hebben voorstellen die tegen de prioriteiten van TI-NL ingaan.