onderwijs

TI-NL start onderzoek naar ethiek en integriteit in het hoger onderwijs

Bart VolleberghAankondigingen, About Us, Integriteit, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 12 mei 2021 – Transparency International Nederland (TI-NL) is maandag 10 mei gestart met een onderzoek naar educatie in ethiek en integriteit in het hoger onderwijs. Met dit onderzoek wil TI-NL helder krijgen in hoeverre onderwijsinstellingen in hun curricula aandacht besteden aan deze thema’s.

De scores van Nederland op de TI ‘Corruption Perceptions Index’ en in de TI ‘Exporting Corruption’ rapporten laten zien dat Nederland nog veel moet doen om corruptie te bestrijden en het denken over integriteit te verbeteren. Daarom zet TI-NL, onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, naast bestrijding in op de preventie van corruptie. Hierbij is educatie een onmisbare schakel, stelt het verdrag van de Verenigde Naties (VN) tegen corruptie. Recente onderzoeken naar educatie in ethiek en integriteit in het hoger onderwijs geven een versnipperd en wisselend beeld. Reden voor TI-NL om hier nader onderzoek naar te doen.

Hoger op de agenda

Op 10 mei 2021 is TI-NL gestart met de eerste fase van het onderzoek. Het gaat om een niet anonieme benchmark naar de mate waarin educatie in beroepsethiek en professionele integriteit zijn opgenomen in de curricula van academische bacheloropleidingen. Hierbij is gekozen voor de studierichtingen rechtsgeleerdheid, economie, bedrijfskunde, bestuurskunde, politicologie, managementwetenschappen en human resource management. In een later stadium zal het onderzoek zich richten op hbo-bacheloropleidingen van deze studierichtingen.

Rond de zomer hoopt TI-NL een rapport naar buiten te brengen dat inzichtelijk maakt hoe de academische opleidingen en instellingen op dit moment scoren. TI-NL moedigt alle universiteiten aan om mee te doen aan het onderzoek. Op die manier dragen zij bij aan het streven om ethiek en integriteit hoger op de onderwijsagenda te krijgen. Dat is essentieel voor de naleving van het VN-verdrag, en daarmee het tegengaan van corruptie.