tom de bruijn

Opdracht van TI-NL aan nieuwe minister Tom de Bruijn: stel integriteit van bedrijven centraal

Bart VolleberghAbout Us, Intern nieuws, Internationaal, Nieuws, Private sector

Amsterdam, 9 augustus 2021 – Tom de Bruijn (D66) wordt dinsdag beëdigd als de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Om die reden verlaat hij de Raad van Advies van Transparency International Nederland (TI-NL). TI-NL feliciteert De Bruijn met zijn nieuwe functie en hoopt van harte dat het bestrijden van corruptie één van zijn prioriteiten blijft.

TI-NL is verheugd over het feit dat De Bruijn minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt. “Voor TI-NL is het een verlies dat De Bruijn onze Raad van Advies verlaat. Maar zeker bij Buitenlandse Handel is veel te doen op het gebied van corruptiebestrijding”, reageert directeur Lousewies van der Laan. “Wij kunnen daarom alleen maar toejuichen dat de nieuwe minister integriteit hoog in het vaandel heeft.”

Nederlandse bedrijven maken zich nog steeds schuldig aan buitenlandse omkoping en de handhaving schiet te kort, blijkt uit het onderzoek ‘Exporting Corruption’. Om dit aan te pakken is het volgens Van der Laan van belang dat de nieuwe minister hoge eisen gaat stellen aan exportkredieten en voor deelname aan handelsmissies. Ook zal hij meer moeten toezien op het handhaven van wetten en regels op dit terrein. “Op die manier maakt hij duidelijk dat integriteit een kernwaarde is van het Nederlandse beleid.”

Integere politici als speerpunt

Tom de Bruijn was sinds 2019 lid van de Raad van Advies van TI-NL. Eerder was hij onder meer permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie en wethouder in Den Haag. Bij TI-NL toonde De Bruijn zich vooral begaan met het onderwerp politieke integriteit. Vanuit zijn achtergrond als wethouder in Den Haag wist hij hoe groot het risico op belangenverstrengeling en corruptie is.

Tijdens de rondetafelbijeenkomsten ‘Integrity Close to the Citizens’ en ‘Bouwen aan Vertrouwen’ van TI-NL sprak De Bruijn over het gevaar van cliëntelisme en belangenverstrengeling bij lokale overheden. Hij stelde dat de verleiding tot corruptie bij lokale overheden groter is dan bij de nationale overheid. Lokale politici hebben volgens De Bruijn vaak moeite met de financiering van hun partij. Hierdoor kunnen zij gevoelig zijn voor gunsten van lokale geldschieters. Om deze financiële afhankelijkheid te verminderen, pleitte De Bruijn voor subsidies voor lokale politieke partijen.

TI-NL hoopt van harte dat Tom de Bruijn in zijn nieuwe functie blijft strijden voor een integer Nederland en wenst hem heel veel succes!