belanghebbenden

Bedrijfsfocus van de toekomst: van aandeelhouders naar belanghebbenden

Lotte van TeunenbroekAlgemeen, Duurzaamheid, Milieu / klimaat, Private sector

Amsterdam, 15 november 2021 – Steeds meer bedrijven verschuiven hun focus van winstmaximalisatie voor aandeelhouders naar het luisteren naar een breder speelveld van belanghebbenden, waaronder het klimaat. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten.

In het verleden was het voor bedrijven de norm om te focussen op de belangen van aandeelhouders . Er moest zo veel mogelijk winst worden gemaakt. Hierdoor werden andere belanghebbenden, zoals werknemers, klanten en omwonenden vaak vergeten. Nu werken bedrijven middels een andere werkwijze. Er wordt niet meer alleen gefocust op het behalen van de meeste winst. Bedrijven stellen prioriteit aan lange termijn effecten, waardoor korte termijn effecten zoals winst naar de achtergrond raken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het welzijn van werknemers en duurzaamheid, niet alleen van de producten die gemaakt worden maar ook in de werkwijze van het bedrijf zelf.

De planeet wordt gezien als een van de belangrijkste belanghebbenden. Dit was ook al zichtbaar tijdens de bijeenkomst van het Business Integrity Forum, met als onderwerp “Why sustainability and human rights will define the future of your company”. Door een nieuwe generatie consumenten en werknemers, verandering in het gedrag van grote investeerders en de druk om een positieve bedrijfsreputatie te behouden, zullen duurzaamheid en mensenrechten steeds centraler staan in het bedrijfsleven. Duurzaamheid wordt het nieuwe normaal voor bedrijven.

Verandering in wetgeving en bedrijfscultuur nodig

Er is een belangrijk begin gemaakt om verandering teweeg te brengen. Toch moet er nog meer gebeuren om er voor te zorgen dat de meerderheid van de bedrijven duurzaam zal ondernemen. Wetgeving vanuit de Europese Unie zou hierin een goede rol in kunnen spelen. Op die manier zet de EU de standaard voor duurzaam ondernemen, waar bedrijven buiten de EU die willen handelen aan zullen moeten voldoen.

Tijdens Xpedition to the Source #5, een maandelijks initiatief van Been Managing Consulting benadrukte directeur van TI-NL Lousewies van der Laan ook het belang van een verandering in de bedrijfscultuur. Van der Laan sprak hierover het volgende: “Men moet vanuit de top van het bedrijf waarden zoals duurzaamheid, integriteit en verantwoordelijkheid promoten.” Als dit gebeurd is elke werknemer op de hoogte van het ‘bedrijfs-DNA’, en de normen en waarden die hierbij horen. Maatregelen zoals wetgeving en controlelijsten zijn een begin, maar kunnen alleen werken als deze ook echt nageleefd worden.

Bekijk hier de aflevering van Xpedition to the Source #5 terug.