de bruijn

Tom de Bruijn nieuwe voorzitter Raad van Advies

Bart VolleberghIntern nieuws, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 21 juli 2022 –  Tom de Bruijn volgt per 1 juli 2022 Jeroen Dijsselbloem op als voorzitter van de Raad van Advies van Transparency International Nederland (TI-NL).  Eerder was de heer De Bruijn al regulier lid van de RvA. Na zijn aantreden als minister moest hij deze nevenfunctie neerleggen. TI-NL is zeer verheugd dat de heer De Bruijn nu terugkeert als voorzitter in de RvA.

Tom de Bruijn heeft een passie voor de onderwerpen waar TI-NL zich mee bezighoudt, in het verleden was hij al zeer actief betrokken. Zo sprak hij onder andere bij de rondetafelbijeenkomsten ‘Integrity Close to the Citizens’ en ‘Bouwen aan Vertrouwen’. Het bestuur en het team van TI-NL zijn daarom verheugd over de herbenoeming. Jeroen Brabers, waarnemend voorzitter van TI-NL:

“Tom de Bruijn keert terug in een tijd waarin integriteitsschendingen veelvuldig in het nieuws zijn. Met zijn achtergrond én kennis van de lokale, nationale en Europese politiek zal hij van grote waarde zijn in TI-NL’s strijd tegen corruptie en roep om sterkere integriteitsregels en meer transparantie.”

De Raad van Advies

Op 18 december 2019 heeft het bestuur van TI-NL een Raad van Advies aangesteld. Leden van de Raad van Advies zijn op voordracht van het gehele bestuur benoemd voor een periode van twee jaar en kunnen maximaal twee maal worden herbenoemd. Zij verbinden zich onbezoldigd aan TI-NL en hebben geen statutair vastgelegde rol. Het lidmaatschap geldt als een erefunctie. Andere leden van de Raad van Advies zijn Geert Corstens, Joanne Kellermann, Leo Huberts en Marcel Pheijffer.