Kamer moet geen genoegen nemen met ‘advies’ integriteit bewindspersonen

Andor AdmiraalAlgemeen, Ethiek, Governance, Integriteit, Lobbyen, Nationaal, Overheid, Politiek

Op 19 september spreekt de Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over de door Transparency International gesteunde initiatiefnota van de leden Dassen en Omtzigt over integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top van ministeries. Transparency International is bang dat de regering belangrijke voorstellen uit de initiatiefnota op de lange baan zal schuiven door deze verder te laten “onderzoeken”, terwijl er meer dan voldoende kennis is om direct tot wetgeving over te gaan.

Volgens Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland, reageert het kabinet Rutte 4 weinig constructief op voorstellen die de integriteit van bestuurders en ambtenaren kunnen vergroten:

“Zelfs wanneer voorstellen die de integriteit vergroten door de Kamer worden aangenomen, zien we dat de regering deze zo minimaal mogelijk interpreteert. De voorstellen uit de nota Dassen/Omtzigt zijn praktisch en genieten brede steun in het Parlement. Wij vrezen daarom dat Minister Bruis Slot, in plaats van de voorstellen te omarmen, zal voorstellen deze verder te onderzoeken zodat van invoering in deze kabinetsperiode geen sprake meer zal zijn. Transparency International roept de Kamer op daar geen genoegen mee te nemen en aan te dringen op directe uitvoering van de voorstellen uit de nota”.

De concrete voorstellen uit de initiatiefnota Dassen/Omtzigt die direct kunnen worden ingevoerd om de integriteit van de Nederlandse overheid beter te waarborgen zijn onder meer de volgende:

  • Een lobbyregister, waarin lobbyisten bij de overheid verplicht zijn hun activiteiten te melden om zo de transparantie te vergroten. Nederland is het enige West-Europese land dat geen officieel toezicht op lobbyactiviteiten kent.
  • Een onafhankelijke toezichthouder die naleving van integriteitsregels monitort.
  • Actieve openbaring van de financiële belangen van bewindslieden en topambtenaren
  • Een lobbyverbod met afkoelperiode voor uit dienst getreden ambtenaren en bewindspersonen.
  • Een vertrouwenspersoon- of commissie voor bewindslieden, om hen te adviseren op het gebied van integriteit

 

Foto: Jeroen van der Meyde, Hollandse Hoogte via tweedekamer.nl