hoog-risicolijst witwassen

Verenigde Arabische Emiraten moet op Europese hoog-risicolijst witwassen

Lotte RooijendijkCorruptie, Fraude, Internationaal, Witwassen

Amsterdam, 20 september 2022 – Transparency International EU stuurt met andere chapters van Transparency International een gezamenlijke brief naar de Europese Commissie om de Verenigde Arabische Emiraten op de hoog-risico lijst te krijgen voor witwassen. Op deze lijst staan een aantal landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Verenigde Arabische Emiraten

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) staan bekend als een glamoureus en gastvrij emiraat voor buitenlanders. Toch werpt de reputatie als belastingparadijs en geheime jurisdictie een obscure schaduw over dit paradijs in het Midden-Oosten. Volgens de Financial Action Task Force (FATF) vormt de uitgebreide betrokkenheid van de VAE bij financiële, economische, bedrijfs- en handelsactiviteiten aanzienlijke risico’s voor het witwassen van geld. Ook de betrokkenheid van de Emiraten bij de olie-, diamant- en goudexport verhoogt de risico’s. Vooral sommige niet-financiële sectoren lopen achter als het gaat om inzicht in witwasrisico’s.

Crimineel geld

Uit data van het Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) blijkt hoe gesanctioneerde personen die verband houden met criminaliteit en corruptie hun rijkdom verborgen in de VAE. Afgelopen mei bleek nog dat de huizenmarkt in Dubai erg populair was om crimineel geld in te verbergen. Journalisten identificeerden ook verschillende leden van de Russische politieke elite en zakenmensen met nauwe banden met het Kremlin die misbruik lijken te maken van het ondoorzichtige financiële systeem van de VAE. Een effectieve implementatie van sancties wordt hierdoor beperkt en de aanpak van de Russische kleptocratie verzwakt.

Grijze lijst

Op 4 maart 2022 heeft de FATF de VAE op hun grijze lijst gezet, wat betekent dat het land onder strenger toezicht wordt geplaatst terwijl het strategische tekortkomingen in haar anti-witwasregime aanpakt. Transparency International roept de Europese Commissie daarom op om de VAE ook op de Europese lijst van hoog-risico derde landen te zetten. De Europese lijst is een nuttig instrument om ervoor te zorgen dat hoog-risico rechtsgebieden een dialoog aangaan om hun financiële systemen te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van de Unie ervoor te zorgen dat derde landen met strategische tekortkomingen geen bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de EU. Daarom heeft ook TI-NL de brief aan de commissie ondertekend.