ALV

Uitnodiging Seminar Corruptiebestrijding & Netwerkborrel

Lotte RooijendijkAankondigingen, Algemeen, Corruptie, Feature, Integriteit, Kwesties, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving

Amsterdam, 13 mei 2016 – Corruptie en omkoping lijken meer in de belangstelling te staan dan ooit. Op internationaal niveau kan bijvoorbeeld worden gewezen op de recente acties van de Amerikaanse justitie om (vermoedens van) corruptie rondom de FIFA aan te pakken. Ook in Nederland zijn evenwel de laatste tijd diverse ontwikkelingen te signaleren op het gebied van preventie en bestrijding van corruptie en omkoping. Dit vormt de aanleiding om op 26 mei het Seminar ‘Bestrijding van Corruptie in Nederland’ te organiseren in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

In 2014 kreeg Nederland kritiek op het handhavingsbeleid ten aanzien van buitenlandse corruptie​, o.a. van de OESO en de VN. In maart 2015 is een belangrijk beleidsdocument uitgebracht, waarin de plannen van Nederland om het corruptiebeleid aan te scherpen uiteen zijn gezet. In mei 2015 bevestigde de OESO dat Nederland door deze inspanningen de implementatie van veel van de aanbevelingen in fase 3 op orde heeft. Om deze inspanningen te monitoren en tussentijds te evalueren is het belangrijk stil te staan en te kijken hoe het er voor staat.

Seminar ‘Bestrijding van Corruptie in Nederland’

Dit vormt de aanleiding voor Transparency International Nederland om op 26 mei 2016 een seminar te organiseren in het Koninklijk Instituut voor de Tropen onder de titel: ‘Bestrijding van Corruptie in Nederland’. Het voornaamste doel ​van deze bijeenkomst ​is ​monitoring, evaluatie en ​kennisuitwisseling over de diverse aspecten van bestrijding​ van corruptie in Nederland​: hoe ​bestrijdt Nederland corruptie nu​? Wat heeft ​dat ons gebracht? Hoe kan het nog beter?​

De kernvraag is: Hoe succesvol is de integrale aanpak van corruptie van het kabinet, zoals beschreven in de Beleidsbrief van maart 2015, in de praktijk?

Doelstelling

Tijdens het seminar wordt teruggegrepen naar de beleidsbrief van maart 2015 van de ministers van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Er zijn drie voor dit seminar relevante hoofdlijnen:

1. Integriteitsbevordering en corruptiepreventie in de publieke en private sector;

2. Detectie en melding van corruptiesignalen; en

3. Solide onderzoek, daadkrachtige handhaving en sanctionering van corruptie.

Deze drie elementen zullen worden geanalyseerd en bediscussieerd, met een open oog voor de uitdagingen die de huidige tijd aan de politieke besluitvorming stelt. Antwoorden worden gezocht op vragen als: Welke mechanismen zijn er voorhanden om integriteit te bevorderen en corruptie te voorkomen binnen de Nederlandse samenleving? Handhaven we anti-corruptieregels op effectieve en efficiënte wijze in Nederland? Welke maatregelen kunnen beleidsmakers, opsporingsautoriteiten en bedrijven zelf treffen om de efficiëntie en effectiviteit van corruptiebestrijding te vergroten?

Panel

Vanaf 16:00 uur zal het panel, onder leiding van Arjen Tillema deze en andere vragen bespreken. De panelleden zijn prof. Jaap van Manen (Commissaris (vice-voorzitter) DNB), mevr. Marianne Bloos (hoofdofficier van Justitie, Functioneel Parket), dhr. Paul Koster (directeur VEB), dhr. Hans van der Vlist (directeur FIOD) en mevr. Angelique Keijsers (partner EY van de afdeling Fraud Investigation & Dispute Services). Het seminar wordt afgesloten om 18:00 uur met een volledig verzorgde netwerkborrel.                    

U kunt zich nu hier inschrijven. Voor leden is deelname gratis, niet-leden betalen € 50,- entree.