LuxLeaks

TI afkeurend over veroordeling van LuxLeaks klokkenluiders Deltour en Halet

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Europees, Feature, Integriteit, Internationaal, Klokkenluiders, Nationaal, News, Nieuws, Press Release, Wetgeving

Amsterdam, 29 juni 2016 – Transparency International keurt de vervolging en veroordeling van Antoine Deltour en Raphaël Halet af. Deze twee klokkenluiders onthulden geheime belastingovereenkomsten tussen de Luxemburgse autoriteiten en multinationals onthulden, de zogenaamde LuxLeaks.

LuxLeaks in het publieke belang

Transparency International is van mening dat Deltour en Halet handelden in het publieke belang en beschermd hadden moeten worden. Ze hadden niet vervolgd moeten worden en met die reden heeft Transparency International eerder een verzoek gedaan aan hun voormalige werkgever, PricewaterhouseCoopers om de aanklacht in te trekken.

Bescherming klokkenluiders ook in het publieke belang

“Transparency International en veel andere organisaties hebben betoogd dat de informatie die Deltour en Halet onthulden in het publieke belang was,” zegt Cobus de Swardt, Managing Director van Transparency International Secretariat. “Wij zijn daarom van mening dat het in het publieke belang is om hen te beschermen. De veroordeling doet de vraag rijzen of de wet in Luxemburg wel adequate bescherming biedt aan klokkenluiders. We gaan ons ten aanzien deze kwestie nog meer inspannen.”

Het grote belang van een effectieve bescherming van klokkenluiders is herhaaldelijk door internationale en Europese organisaties onderschreven, waaronder door de OESO, de Raad van Europa en de Europese Commissie.

“Hoewel er sprake is van enige vooruitgang, lukt het de meeste Europese landen niet om klokkenluiders te beschermen. Dit ondermijnt de strijd tegen corruptie, omdat zij een cruciale rol spelen in het blootleggen van misdrijven,” zegt Anne Koch, regiodirecteur bij TI Secretariat.

“We verzoeken alle landen dringend om uitgebreide wetgeving ten aanzien van klokkenluiders aan te nemen en te implementeren; hierbij is het van belang dat deze wetgeving voldoet aan de heersende internationale standaarden, waaronder die ontwikkeld door Transparency International.”

Antoine Deltour heeft een voorwaardelijke straf van 12 maanden met een boete van €1.500 gekregen en Halet een voorwaardelijke straf van 9 maanden met een boete van €1.000. De betrokken journalist Perrin is niet veroordeeld.

Wet Huis voor Klokkenluiders

In Nederland treedt aanstaande vrijdag, 1 juli 2016, de nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders in werking. Hoewel TI-NL op enkele punten kritiek heeft gehad tijdens het wetgevingsproces, hoopt zij dat het nieuwe Huis effectief zal zijn in de bescherming van klokkenluiders. “Vanuit Transparency International Nederland vinden wij het erg belangrijk dat klokkenluiders worden beschermd in Nederland en dat situaties als die van Deltour kunnen worden voorkomen”, aldus Hannah de Jong, bestuurslid van TI-NL en expert op het gebied van klokkenluiders.

“Klokkenluiders die misstanden aankaarten die het maatschappelijk belang raken, zouden niet strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Ook als klokkenluiders zelf mee hebben moeten doen met de misstand, zou zelfmelding bijvoorbeeld invloed moeten kunnen hebben op de strafmaat.”

Contact media: 
Hannah de Jong, bestuurslid Transparency International Nederland
E: h.dejong@transparency.nl
T: +31648223227