Volkswagen

Volkswagen erkent schuld en schikt voor ruim 4 miljard euro

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Internationaal, News, Nieuws

Amsterdam, 13 januari 2017 – Woensdag is Volkswagen akkoord gegaan met een schikking van €4,1 miljard aan de Amerikaanse autoriteiten om verdere vervolging vanwege het dieselschandaal in de VS te ontlopen. De Duitse autobouwer erkent schuld aan samenzwering, tegenwerking van de rechtsgang en schending van de Amerikaanse milieuwetten. 

In september 2015 raakte Volkswagen in opspraak toen bleek dat het jarenlang had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. De auto’s waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner leken dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn. Volkswagen heeft toegegeven dat het fraude heeft gepleegd met tests van de uitstoot bij ongeveer 11 miljoen dieselvoertuigen wereldwijd.

Hoge boete Volkswagen

Volkswagen erkent schuld aan drie misdrijven en betaald een strafrechtelijke sanctie van €2,6 miljard voor de verkoop van 590.000 dieselauto’s met sjoemelsoftware in de Verenigde Staten. Ook bevestigde het autobedrijf de civiele sancties van €1,5 miljard voor overtredingen bij de invoer en douanefraude.

Met de totaalboete van €4,1 miljard is VW naar eigen zeggen meer kwijt dan eerder werd begroot. Daarom kunnen de gevolgen voor de jaarcijfers van 2016 volgens het autobedrijf nog niet worden vastgesteld. Het akkoord vrijwaart Volkswagen van strafvervolging maar dat geldt niet voor individuele managers betrokken in het dieselschandaal. Woensdag kondigden Amerikaanse openbare aanklagers namelijk ook aan tegen zes Volkswagen-functionarissen een strafzaak te beginnen. Onder hen is de Duitse man die afgelopen weekeinde op het vliegveld van Miami werd gearresteerd.

Samenzwering, bedrog en overtreding Clean Air Act

De zes aangeklaagden worden belast met samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen, met bedrog van de Amerikaanse klanten van VW en met het overtreden van de Clean Air Act. De aanklachten luiden dat ze valse verklaringen aan toezichthouders en de markt hebben afgegeven over het vermogen van VW’s zogenaamde “schone dieselauto’s” om zo te kunnen voldoen aan de Amerikaanse emissienormen. Het Duitse autobedrijf ging akkoord om samen te werken met de opsporing en vervolging van personen die verantwoordelijk zijn voor het frauderen met emissie.

Volkswagen werd afgelopen woensdag ook belast met belemmering van de rechtsgang. Het bedrijf zou documenten hebben vernietigd en auto’s hebben geïmporteerd in de Verenigde Staten “door middel van valse verklaringen”, zei het Ministerie van Justitie. In het pleidooi, die nog goedkeuring moet krijgen van de rechtbank, zal het de Duitse autobouwer op proef worden gesteld en een onafhankelijke compliance monitor voor ten minste drie jaar in moeten stellen.

Zaak Volkswagen geeft signaal af

“De pogingen van Volkswagen om onder de regels voor uitstoot van uitlaatgassen uit te komen, en valselijk goedgekeurde auto’s in het land te importeren, is een flagrante schending van onze wetten op het gebied van milieu, consumentenbescherming en financiële regels”, aldus minister van Justitie Loretta Lynch. Volgens Lynch moet deze zaak het signaal afgeven dat de Verenigde Staten bedrijven en hun bestuurders ter verantwoording roepen voor misdadige praktijken.

Eind 2015 trof Volkswagen al een civiele schikking van €16 miljard over een pakket aan maatregelen voor sjoemeldiesels, met onder meer autodealers en Volkswagen-bezitters in Amerika. Ook in Europa staat het bedrijf nog een aantal zaken te wachten van overheden, klanten en beleggers.