Pacifisch

Kwart Pacifisch Azië betaalt steekpenningen in ruil voor overheidsdiensten

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Integriteit, Internationaal, News, Nieuws, Onderzoeken

Amsterdam, 13 maart 2017 – Uit het meest recente onderzoeksrapport People and Corruption: Asia Pacific, dat onderdeel is van de Global Corruption Barometer van Transparency International blijkt dat een kwart van de inwoners van zestien Aziatische landen – zo’n 900 miljoen mensen – steekpenningen betaalt aan overheidsambtenaren voor hun diensten. Daartoe behoren ook enkele van de grootste economieën in Azië. In het onderzoek zijn bijna 22.000 mensen in 16 landen, regio’s en gebieden in de regio Pacifisch Azië zijn ondervraagd over hun belevingen en ervaringen van corruptie. Hoewel de onderzoeksresultaten een grote diversiteit aan corruptierisico’s tonen in de gehele regio, is er in elk land ruimte voor een verbeterde aanpak van corruptiebestrijding.

Het onderzoeksrapport komt op een cruciaal moment waarop veel regeringen in de regio hun agenda aan het voorbereiden zijn op aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties te kunnen voldoen. De SDGs zetten ontwikkelingsprioriteiten voor 2030 uiteen, waaronder het verminderen van alle vormen van corruptie en omkoping. Het onderzoek wijst uit dan meer dan een op de vier ondervraagden steekpenningen hebben betaald om toegang te verkrijgen tot openbare diensten. Gebaseerd op de omkopingsbedragen voor elk land/gebied en de omvang van de (volwassen) bevolking, komt dit overeen met meer dan 900 miljoen mensen in de 16 landen die steekpenningen hebben betaald aan overheidsfunctionarissen.

Wie is de ontvanger en betaler van de steekpenningen?

Bovenaan de lijst van openbare diensten die het meeste aan steekpenningen eisen in ruil voor hun diensten is de politie. Bijna een derde van de mensen uit Pacifisch-Azië die in de afgelopen twaalf maanden in contact is gekomen met een politieagent, zei smeergeld te hebben moeten betalen voor het afnemen van openbare diensten. Meer dan een op de vijf geeft aan zich machteloos te voelen tegenover deze situatie.

Over het geheel genomen zijn de armen het meest kwetsbaar in het betalen van steekpenningen voor overheidsdiensten. “Miljoenen mensen worden gedwongen smeergeld te betalen voor overheidsdiensten en het zijn de armsten die het meest kwetsbaar zijn”, aldus José Ugaz, voorzitter van Transparency International. Van de armste ondervraagden zei 38 procent al ooit smeergeld te hebben betaald, het hoogste percentage van alle inkomensgroepen. Bovendien wijst het onderzoek uit dat jongeren onder de 35 jaar lopen meer kans steekpenningen te moeten betalen om toegang te krijgen tot een openbare dienst.

Pacifisch

Omkoping is geen kruimeldiefstal

Slechts één op de vijf ondervraagden dacht dat de omvang van corruptie was afgenomen, terwijl twee op de vijf zei dat het was toegenomen en een derde geen verandering in de omvang van corruptie heeft gezien. In China gaf bijna driekwart van de ondervraagden aan dat corruptie is toegenomen in de afgelopen drie jaar, wat suggereert het effect van het grote offensief tegen corruptie niet voelbaar is voor de Chinese bevolking. De helft van de bevolking vindt dat de overheid het slecht doet als het aankomt op corruptiebestrijding.

In 2017 staat inclusieve ontwikkeling hoog op de agenda van regeringen over de hele wereld, met mensen over de hele wereld die hun bezorgdheid over de groeiende ongelijkheid, aanhoudende armoede en de uitsluiting van de meest kwetsbaren uiten. Als een divers en snel ontwikkelende regio, is het essentieel dat de landen in de regio Pacifisch Azië duurzame en rechtvaardige ontwikkeling bereiken. Corruptie ondermijnt dit, omdat het de democratische processen verstoort en private belangen boven openbare belangen verkiest. Overheden moeten meer doen om te voldoen aan hun anti-corruptieverplichtingen.

“Zonder fatsoenlijke wetgeving floreert corruptie. Omkoping is geen kruimeldiefstal. Mensen hebben daardoor niet genoeg geld over om te eten of er is geen geld meer voor onderwijs. Dit ondermijnt de toegang tot goede gezondheidszorg en uiteindelijk kunnen er mensen aan overlijden”, zei Ugaz.

Ook tonen de onderzoeksresultaten aan dat wetgevers in de gehele regio veel meer moeten doen om klokkenluiders te ondersteunen en te beschermen en dat regeringen hun beloften moeten beloften moeten houden in het licht van corruptiebestrijding, met inbegrip van hun toezeggingen om aan de SDGs te voldoen.

Aanbevelingen Transparency International aan Pacifisch-Azië

Transparency International doet vier belangrijke aanbevelingen om de kans op omkoping te kunnen verlagen en mensen te helpen in het uitspreken van hun zorgen zonder angst voor vergelding.

  1. Regeringen moeten anti-corruptie doelen integreren in alle doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling met inbegrip van honger, armoede, onderwijs, gezondheid, gendergelijkheid en klimaatmaatregelen, en mechanismen ontwikkelen die de risico’s op corruptie verlagen.
  2. Wetgevers moeten alomvattende wetgeving ter bescherming van klokkenluiders adopteren,  op basis van de geldende internationale normen, waaronder die ontwikkeld door Transparency International.
  3. Overheden moeten de betalingen van steekpenningen voorkomen en bestraffen en straffeloosheid in verband met omkoping beëindigen.
  4. Anti-corruptie agentschappen moeten aandacht geven aan vele burgers die bereid zijn om het betalen van steekpenningen te weigeren en corruptie willen rapporteren.

Bekijk hier het volledige rapport.