belastingontwijking

Belastingontwijking EU: makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

Lotte RooijendijkAlgemeen, Europees, Feature, Internationaal, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 20 juni 2017 – Morgen presenteert de Europese Commissie een nieuw voorstel om belastingontwijking tegen te gaan waarbij advocaten, belastingadviseurs en andere tussenpersonen die voor hun cliënten constructies bedenken om via het buitenland minder belasting te betalen, moeten worden verplicht dat te melden aan de belastingdienst in eigen land. De nationale belastingdiensten moeten elkaar elk kwartaal op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD) vandaag op basis van informatie van functionarissen.

“Uit de Panama Papers bleek dat veel advocaten- en adviesfirma’s in de EU, met name in Luxemburg en Londen, slimme plannen uitwerken om hun cliënten minder belasting te laten betalen dan in de bedoeling ligt, en de identiteit van werkelijk belanghebbenden te verbergen”, aldus een functionaris.

BEPS-maatregelen naar bindende wetgeving tegen belastingontwijking

Het voorstel om de EU-richtlijn over administratieve samenwerking te wijzigen, vloeit voort uit de aanbevelingen van de OESO tegen belastingbasis-erosie en winstverschuiving, in het Engels afgekort als BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS verwijst naar belastingontwijkingsstrategieën welke de mazen in belastingwetgeving opzoeken om zo kunstmatig winsten naar lage of belastingvrije locaties te verschuiven. Veel ongewenste belastingcompetitie vindt in alle openbaarheid plaats en in feite maakt men gebruik van het gebrek aan internationale coördinatie. Het zijn de wetgevers die de belastingwet perforeren, zodat fiscalisten hun cliënten door de mazen heen kunnen begeleiden. In het inclusieve kader van OESO werken meer dan 100 landen en jurisdicties samen om de BEPS-maatregelen uit te voeren en BEPS aan te pakken. “We hebben nog eens goed naar de BEPS-aanbevelingen gekeken en besloten dat we die als EU ook in bindende wetgeving kunnen en moeten omzetten”, vervolgt de functionaris.

Hoewel belastingwetgeving unanimiteit van alle 28 lidstaten vergt, is dit voorstel volgens een EU-bron niet controversieel. Er zijn drie EU-landen (Portugal, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) die momenteel al een rapportageplicht kennen voor nieuwe binnenlandse constructies. Van andere grote lidstaten waaronder Frankrijk is bekend dat ze belangstelling hebben voor nieuwe belastingwetgeving om belastingontwijking tegen te gaan. Zo heeft de Franse regering een aantal jaar geleden zo’n wet ingediend, maar werd teruggefloten door de constitutionele raad.

Tussenpersonen hebben meldplicht bij constructies op het randje

Tussenpersonen zouden onder het nieuwe voorstel alle constructies waarvan ze kunnen bedenken dat ze “op het randje” zijn, of daarbij in de buurt komen, verplicht moeten melden. Het gaat hierbij om constructies waarbij minstens één EU-lidstaat of derde land bij is betrokken.”Iedere kenner van de materie weet om welke kenmerken het gaat: dubbele verliesaftrek, een afwijkende fiscale behandeling van dezelfde inkomsten of een beroep op een innovatiebox”, stelt een EU-bron.

Wanneer de regelgeving botst met de wettelijke geheimhoudingsplicht van bijvoorbeeld advocaten, verschuift de meldingsplicht naar de geadviseerde persoon of onderneming. Overigens betekent rapportage van buitenlandse belastingconstructies niet automatisch dat autoriteiten groen licht geven. Belastingdiensten kunnen naar aanleiding van de melding direct de wet veranderen, de constructie dwarsbomen, of de zaak klasseren als minder urgent grensgeval.

Voor de Commissie is het cruciaal dat de constructie wordt doorgegeven aan de andere lidstaten. Met de nieuwe regelgeving zou de Europese Commissie ongewenst gedrag willen ontmoedigen, net als bij eerdere voorstellen voor Country-By-Country-Reporting (CBCR) waarbij de belastingafdracht door multinationals per land wordt gerapporteerd, en het uitwisselen van belastingrulings. “Bedrijven zijn steeds meer beducht voor het reputatierisico dat ze lopen”, stelt een betrokken ambtenaar.