Actieplan

Onderzoek Actieplan Open Overheid 2016-2018

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Open Overheid

Amsterdam, 2 augustus 2017 – Mr. Dr. Caroline Raat, onafhankelijk onderzoeker van het Actieplan Open Overheid voor Open Government Partnership, doet onafhankelijk onderzoek naar het Actieplan Open Overheid van het Ministerie van BZK. De onderzoeker is nu bezig met de tussentijdse meting door middel van een publiekelijke enquête. Dat is belangrijk omdat het ministerie nu nog zijn voordeel kan doen met de resultaten en suggesties. Door mee te doen, zorg je voor een beter onderzoek. De resultaten van het onderzoek komen in het rapport dat begin 2018 wordt gepubliceerd. Op dit rapport kunnen mensen ook nog reageren.

Wat is Open Overheid?

Nederland is sinds 2011 aangesloten bij Open Government Partnership (OGP), een multilaterale organisatie (organisatie van landen) dat streeft naar open overheid. Dat kan onder meer door open data, openbaarheid van bestuur, meer burgerparticipatie en een open werkhouding van ambtenaren en bestuurders.

Alle landen moeten tweejaarlijks een actieplan maken, waarin zij heel concreet (SMART) aangeven wat zij in die periode doen om een open overheid te bevorderen. Dat doen zij door duidelijke, meetbare doelen te stellen (Actiepunten), met daarbinnen subdoelen (Mijlpalen). Het actieplan moet worden voorbereid samen met maatschappelijke organisaties en burgers.

OGP

Open overheidsprincipes zijn niet nieuw voor Nederland. Er is veel gebeurd op het gebied van open data, e-government en burgerparticipatie. Echter, de ambities van de Nederlandse regering waren eerder niet vertaald in een overkoepelende visie op de openbaarheid van bestuur. Het proces van het ontwikkelen van een visie en een bijbehorend actieplan voor OGP heeft de Nederlandse overheid gestimuleerd haar ambities hoog te stellen.

Het belangrijkste doel van het Actieplan is het creëren van een situatie waarin overheidsinformatie actief open is voor de samenleving. Ook wil de overheid de co-productie van beleid samen met burgers bevorderen, iets wat al gebeurt op een grotere schaal met inspraak bij grote infrastructurele projecten. Andere doelen zijn onder andere de focus op de cultuur van openheid voor ambtenaren, het vergroten van de vindbaarheid van informatie voor burgers en het duidelijk overbrengen aan burgers welke informatie wordt geregistreerd en waarom.

Actieplan

Ieders mening telt

Een onafhankelijke onderzoeker rapporteert jaarlijks aan OGP of het aangesloten land wel of niet zijn Actiepunten en Mijlpalen haalt. Daarvoor is grondig onderzoek nodig, gebaseerd op controleerbare feiten. De score kan zijn: niet begonnen, beperkt begonnen, substantieel en geheel voltooid.

Ook kijkt de onderzoeker hoe veel impact de Actiepunten kunnen hebben voor het land (‘Zit de burger hierop te wachten?, Zou dit veel verandering kunnen brengen?’).

De onderzoeker inventariseert de mening over de actiepunten (‘Moet het land hiermee doorgaan?’, ‘Moet het actiepunt veranderen?’) en peilt of er andere wensen zijn (‘Wat zou de burger graag aan open overheid willen hebben?’).

Tweede Actieplan Nederland

Nederland (Ministerie van BZK) heeft in 2013-2014 een eerste Actieplan gehad, waarvan de resultaten hier te vinden zijn. Probleem was volgens de onderzoekers vooral dat de Actiepunten niet SMART waren: niet specifiek, zonder duidelijk begin of eindpunt en niet goed controleerbaar. Slechts een paar doelen waren in zijn geheel behaald.

Nederland heeft nu een tweede actieplan, dat eerst zou lopen tot eind 2017. Die periode is in juni 2017 verlengd naar eind 2018.

Doe mee met de enquête en zorg voor een beter onderzoek op het gebied van open overheid. Klik hier om de enquête te starten. Hartelijk dank voor uw deelname!