Luxemburg

LuxLeaks: veroordeling Deltour geannuleerd door Hof van Cassatie Luxemburg

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Europees, Feature, Internationaal, Klokkenluiders, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 12 januari 2018 – Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft gisteren de veroordeling  van Antoine Deltour, één van de klokkenluiders die het LuxLeaks-schandaal naar buiten bracht, geannuleerd. Transparency International verwelkomt het besluit van de hoogste rechtbank van Luxemburg om het vonnis van een eerder beroep in het geval van LuxLeaks-klokkenluider Deltour te vernietigen. Het cassatieberoep van Raphaël Halet, de andere klokkenluider van LuxLeaks, werd verworpen.

Deltour, een oud-medewerker van de consultancyfirma PricewaterhouseCoopers (PwC), werd in maart in beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 1.500 euro. In eerste aanleg werd hij nog veroordeeld tot 12 maanden cel en 1.500 euro boete. Donderdag vernietigde de hoogste rechtbank in Luxemburg de beslissing van het hof van beroep om Deltour’s te veroordelen voor diefstal, frauduleuze toegang tot het computersysteem en het witwassen van verkregen gegevens.

Cassatieberoep Halet werd verworpen

Het cassatieberoep van Raphaël Halet, die in maart eveneens veroordeeld werd, werd verworpen. In 2014 brachten Deltour en Halet geheime belastingovereenkomsten tussen 340 bedrijven en de Luxemburgse regering aan het licht door ruim 45.000 pagina’s aan vertrouwelijke documenten over de fiscale voorkeursbehandeling van multinationals te lekken. Eind 2014 werden deze documenten gepubliceerd door het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten (ICIJ).

Halet’s veroordeling voor diefstal, frauduleuze toegang tot een computersysteem, het witwassen van verkregen gegevens en het schenden van het beroepsgeheim was in hoger beroep bevestigd. Donderdag bevestigde het Hof van Cassatie dit besluit en voerde aan dat het in overeenstemming was met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Halet heeft een boete van €1.000 gekregen. Halet zei dat hij zijn zaak aanhangig zal maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Hof van Beroep heeft eerder erkend dat de openbaringen van de klokkenluiders in het algemeen belang waren en sprak Deltour vrij van het schenden van het beroepsgeheim en handelsgeheimen. Zijn zaak zal nu terugkeren naar het Hof van Beroep met duidelijke instructies dat zijn status als klokkenluider niet in twijfel zal worden getrokken.

LuxLeaks

Luxemburg en andere EU-landen falen klokkenluiders te beschermen

Best practices dicteren dat klokkenluiders immuun moeten zijn voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Handelen vanuit het algemeen belang kan niet worden beschouwd als misdaad. Klokkenluiders die misstanden aankaarten die het maatschappelijk belang raken, zouden niet strafrechtelijk mogen worden vervolgd. Luxemburg, zoals de meeste Europese landen, faalt klokkenluiders te beschermen tegen benadeling en vervolging.

Transparency International dringt aan op uitgebreide en effectieve wetgeving voor de bescherming van klokkenluiders op Europees en nationaal niveau in heel Europa om ervoor te zorgen dat diegenen die misstanden onthullen, niet worden gestraft voor het uitspreken van hun mening.

“We hebben uitgebreide EU-wetgeving inzake klokkenluidersbescherming nodig om ervoor te zorgen dat klokkenluiders zoals Deltour en Halet in de toekomst niet worden vervolgd”, aldus Patricia Moreira, uitvoerend directeur van Transparency International.

“Het internationale karakter van zijn zaak – waarin Franse burgers in Luxemburg werden veroordeeld wegens het bekendmaken van gunstige belastingovereenkomsten voor multinationale ondernemingen – toont aan dat alle EU-landen een alomvattende wetgeving voor klokkenluidersbescherming moeten hebben om te verzekeren dat diegenen die moedig genoeg zijn zich uit te spreken tegen wangedrag, geen benadeling ervaren”, voegde Moreira eraan toe.

Transparency International voert met Transparency International Nederland en andere chapters in de EU actief campagne voor een uitgebreide EU-brede klokkenluidersbescherming. Individuen moeten zich kunnen uitspreken tegen wangedrag als corruptie moet worden aangepakt.