belangenconflicten

ICC publiceert richtlijnen over belangenconflicten in het bedrijfsleven

Lotte RooijendijkAlgemeen, Belangenverstrengeling, Feature, Nieuws

Amsterdam, 21 december 2018 – Belangenconflicten zijn op zichzelf misschien niet illegaal maar kunnen leiden tot corruptie, bijvoorbeeld wanneer iemand zijn of haar officiële autoriteit gebruikt om zichzelf, een familielid of een vriend ten goede te komen. Het voorkomen van belangenverstrengeling kan daarom ook corrupte praktijken tegenhouden die de organisatie schaden. ICC komt met richtlijnen inzake conflicterende belangen in bedrijven waarin het aanbevelingen doet aan het bedrijfsleven hoe belangenconflicten te monitoren en hoe ermee om te gaan.

In de huidige complexe zakelijke wereld worden ondernemingen en hun partners regelmatig geconfronteerd met situaties waarin belangen tegenstrijdig zijn. Voor het goed functioneren van een onderneming en haar partners is het belangrijk dat dergelijke conflicten op een ethische en verantwoorde manier worden opgelost. In de particuliere sector zijn belangenconflicten geïdentificeerd als een belangrijke oorzaak van de tekortkomingen van de recente corporate governance. Als situaties van belangenconflicten niet goed worden geïdentificeerd en beheerd, kunnen ze de integriteit van organisaties ernstig in gevaar brengen en leiden tot corruptie in zowel de publieke sector als de particuliere sector.

De nieuwe richtlijnen van ICC bevatten aanbevelingen aan bedrijven hoe conflicterende belangen, waar hun directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers mee te maken krijgen, te monitoren en ermee om te gaan. Door bedrijven te adviseren hoe een beleid ter voorkoming van conflicterende belangen op te stellen en te implementeren helpt ICC bedrijven corrupte praktijken en ander onwettig gedrag te bestrijden en een ethische bedrijfscultuur te bevorderen. De richtlijnen bevatten ook vier praktische scenario’s ter illustratie met specifieke aanbevelingen als ook met generieke aanbevelingen ter voorkoming van conflicterende belangen en beperking van de gevolgen ervan.

U kunt de ICC Richtlijnen inzake conflicterende belangen in Bedrijven hier downloaden.