rijexamens

Verkeersveiligheid in gevaar gebracht na corruptie bij rijexamens

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Omkoping

Amsterdam, 27 februari 2019 (door Kaz Van de Voort) – Na een langdurig proces zijn vandaag in hoger beroep een rij-examinator van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en drie voormalig rijschoolhouders veroordeeld tot (voorwaardelijke) gevangenis- en werkstraffen wegens corruptie bij rijexamens. In een tijdsbestek van ongeveer 3,5 jaar zouden de personen in kwestie veelvuldig gefraudeerd hebben met het behalen en toekennen van rijbewijzen. Hierdoor is, volgens het Hof, de verkeersveiligheid in gevaar gebracht en het publiek vertrouwen in zowel het openbaar bestuur als de rijschoolsector schade toegebracht.

Tussen 2011 en 2014 zouden de veroordeelden samen hebben gewerkt om leerlingen de kans te geven hun rijbewijs te behalen door middel van het betalen van steekpenningen. De rij-examinator hield, volgens het Hof, nauw contact met de toenmalige rijschoolhouders om ervoor te zorgen dat hij op de juiste tijd en plek de juiste leerling moest beoordelen. Gemiddeld genomen werd er tussen de 500 en 3.000 euro betaald om een rijbewijs te verkrijgen. Om de impact op de verkeersveiligheid te minimaliseren heeft het CBR besloten 197 vals verkregen rijbewijzen in te trekken. Het is onbekend of de zaak verdere gevolgen zal hebben voor de desbetreffende leerlingen.

Opgelegde straffen

Uiteindelijk is de examinator veroordeeld voor valsheid in geschrifte, corruptie door omkoping en oplichting en heeft hij een celstraf van 13 maanden, waarvan acht voorwaardelijk, opgelegd gekregen. Daarnaast is het hem verboden het beroep van rijexaminator uit te oefenen gedurende een periode van vijf jaar en wordt hij geacht een deel van de kosten gemaakt door het CBR tijdens het proces te vergoeden. De straffen voor de voormalig rijschoolhouders zijn iets minder fors doordat zij niet veroordeeld zijn voor oplichting. Wel acht het Hof bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en corruptie door omkoping van een ambtenaar. Voor deze vergrijpen krijgen zij ieder een werkstraf van 180 tot 210 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden opgelegd.

Uiteindelijk zijn de straffen ietwat lager uitgevallen dan initieel geëist door het OM. Als reden genoemd voor deze verlaging is het feit dat het proces erg lang heeft geduurd. Ook heeft het Hof mogelijk laten meewegen dat de personen in kwestie vrijwel nooit in aanraking zijn gekomen met justitie. Al het geld dat de rijexaminator en voormalig rijschoolhouders hebben verdiend met de examenfraude dient terug te worden betaald. Het Hof noemt de strafbare feiten die gepleegd zijn schokkend en oordeelt dat de verkeersveiligheid en het vertrouwen in het publiek bestuur en de rijschoolsector in gevaar zijn gebracht.