fraude

TI-NL aan minister Blok: neem stappen tegen Eritrees ambassadekantoor

Lotte RooijendijkAankondigingen, Algemeen, Corruptie, Fraude, Integriteit, Kwesties, Nationaal, Politiek

Amsterdam, 27 oktober 2020 – Transparency International Nederland heeft per brief aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok – de Nederlandse regering opgeroepen om actie te ondernemen tegen het Eritrese ambassadekantoor. Dit in navolging van een onderzoek van radioprogramma Argos, waarin misstanden door het kantoor werden uitgelicht.  

Lousewies van der Laan, directeur van TI-NL: “Transparency International Nederland maakt zich ernstig zorgen over deze praktijken. We roepen de Nederlandse regering op om gedegen onderzoek te doen naar deze misstanden en wederom stappen te ondernemen tegen het Eritrese ambassadekantoor. Nederland moet duidelijk maken dat voor dergelijke afpersing en frauduleuze praktijken in Nederland geen plaats is. 

Inzamelen van geld

Uit het onderzoek blijkt dat diplomaten van het Eritrese kantoor in Nederland zijn betrokken bij het inzamelen van geld onder leden van de Eritrese gemeenschap in Nederland, onder wie asielzoekers. In april startte het kantoor een inzamelingsactie met minimale bijdrage van €100 voor de “strijd tegen corona”. Tijdens de lockdown ging ambassadepersoneel langs de huizen van Eritreeërs in Nederland om geld in te zamelen. Daarbij werden mensen onder druk gezet om te betalen. Zo zouden Eritreeërs consulaire diensten worden geweigerd als hun verwanten in Nederland betaling weigeren. Volgens een lijst met betalingen die Argos heeft ingezien werd bij de collecte zeker €155.000 opgehaald. Ook mensen die juist voor het Eritrese regime gevlucht zijn en nog in asielzoekerscentra wonen staan op deze lijst.

Eerdere maatregelen

In 2017 onthulde Argos al een vergelijkbare praktijk. Toen gingen vertegenwoordigers van het Eritrese kantoor langs de deuren om geld in te zamelen voor een conferentie van de jongerentak van Eritrea’s enige toegestane politieke partij. Wie niet wilde betalen kwam op een zwarte lijst terecht. De Tweede Kamer riep toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra in 2018 al op om op te treden tegen dezelfde praktijken. Destijds werd de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Eritrea in Nederland, Tekeste Ghebremedhin Zemuy, tot persona non grata verklaard en gedwongen om Nederland te verlaten. Een eis van de Tweede Kamer om het ambassadekantoor te sluiten heeft het kabinet destijds naast zich neergelegd. 

Update: Op 25 november 2020 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken namens minister Blok een schriftelijke reactie naar TI-NL verstuurd. In de brief staat dat de Eritrese ambassadeur op 24 oktober is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken om opheldering te geven over de kwestie. Tijdens dit gesprek is meegedeeld dat besloten is een lokale medewerker als niet acceptabel te verklaren. De Eritrese ambassade is verzocht het contract met deze medewerker per 27 oktober te beëindigen en dit schriftelijk te bevestigen. Dit is gebeurd. Het ministerie laat verder weten dat voor zover bekend Nederland het enige land in Europa is dat actie heeft ondernomen na berichtgeving over geldinzamelingen onder de Eritrese gemeenschap door ambassadeleden van Eritrea.

Voor eventuele (pers)vragen kunt u mailen naar communicatie@transparency.nl of bellen naar 0681083627.