VVD

VVD: partij met meeste affaires geeft opnieuw geen aandacht aan integriteit

Lotte RooijendijkAlgemeen, Integriteit, Kwesties, Nieuws, Overheid, Politiek, Wetgeving

Transparency International Nederland (TI-NL) betreurt dat de VVD in haar concept-verkiezingsprogramma wederom geen concrete punten omtrent integriteit heeft opgenomen. Aan de drie aanbevelingen die TI-NL in juni samen met WKPA aan alle politieke partijen deed is geen gehoor gegeven. TI-NL roept de VVD op deze punten in de definitieve versie van het verkiezingsprogramma alsnog op te nemen.

Traditiegetrouw meeste affaires bij VVD

Het ontbreken van integriteit in het verkiezingsprogramma is extra opvallend in het geval van de VVD, aangezien de partij de afgelopen jaren constant de Politieke Integriteitsindex (PI-Index) aanvoerde. Deze index geeft een overzicht van alle politieke schandalen in het afgelopen jaar. Met tien integriteitsschandalen kwam de VVD in februari wederom het slechtste uit de bus. De PVV en D66 volgden met vijf affaires.

Zo ontving Klaas Dijkhoff tegen de eigen integriteitsregels van VVD in dubbelop reisvergoeding, van € 4900 per jaar. Zijn verweer was: “Ik kijk nooit op mijn loonstrookje.” Toen nog VVD-Kamerlid Wybren van Haga raakte maar liefst drie keer in opspraak. Al eerder bleek hij zich met zijn vastgoedbedrijf niet aan de regels te houden. Vervolgens werd hij gepakt met drank achter het stuur, ‘vergat’ hij zijn neveninkomsten op te geven en bleek hij, tegen de afspraken met de partij in, toch nog betrokken bij zijn vastgoedbedrijf. Dit was genoeg reden voor de VVD om hem uit de partij te zetten.

Oproep TI-NL voor verbeterde integriteit

TI-NL roept de VVD op om alsnog de drie aanbevelingen voor verbeterde politieke integriteit over te nemen in het verkiezingsprogramma. Als partij met de meeste zetels heeft de VVD hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Ten eerste dient onafhankelijk toezicht op het inleven van de interne gedragsregels en procedures ingesteld te worden. De huidige toezichthouder schiet tekort, aangezien deze geen handhavende capaciteiten heeft. Voor meer transparantie omtrent lobbyen, dient het huidige lobbyregister van de Tweede Kamer te worden uitgebreid. Ook zou in ieder wetsvoorstel een uitputtende lobbyparagraaf moeten worden opgenomen. Tot slot dient de huidige afkoelperiode voor bewindspersonen te worden uitgebreid naar topambtenaren, toezichthouders en andere overheidsinstanties.

TI-NL heeft deze aanbevelingen aan alle politieke partijen gedaan, in de hoop hiermee het bewustzijn omtrent integriteit en transparantie te vergroten. Om de toegankelijkheid van registers te vergroten komt TI-NL binnenkort met Integrity Watch. Informatie omtrent nevenactiviteiten, reizen en giften van Eerste en Tweede Kamerleden wordt op dit platform beknopt en overzichtelijk weergegeven.

Voor eventuele (pers)vragen kunt u mailen naar communicatie@transparency.nl of bellen naar 0681083627.