COSP

COSP 2021: Belangrijke stappen gezet om corruptie tegen te gaan

Lotte van TeunenbroekAlgemeen, Corruptie, Internationaal, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 21 januari 2021 – In december was de 9de zitting van de Conference of State Parties (COSP) van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie.  Tijdens deze zitting zijn er belangrijke stappen gezet om corruptie tegen te gaan.

Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie is het enige wettelijk bindende internationale verdrag tegen corruptie. Het doel van het verdrag is om verschillende soorten corruptie die over staatsgrenzen heen gebeuren terug te dringen. Voorbeelden hiervan zijn mensenhandel, verduistering en witwassen. Onder dit verdrag zijn de deelnemende landen onder andere verplicht om corruptie te voorkomen en strafbaar te stellen. Het overgrote deel van de wereld heeft dit verdrag ondertekend, waaronder ook Nederland. Deze landen komen regelmatig bij elkaar om te vergaderen, de implementatie te bespreken, en internationale samenwerking te versterken. Deze sessies worden de Conference of the State Parties (COSP) genoemd.

De 9de zitting van de COSP

Van 13 t/m 17 december 2021 vond de 9de zitting plaats in Egypte. Tijdens deze zitting zijn 8 nieuwe resoluties aangenomen, die belangrijke stappen bevatten om corruptie te verminderen. Een van de resoluties staat bijvoorbeeld in het teken van het voorkomen en bestrijden van corruptie in tijden van noodsituaties, crisisrespons en herstel. Het is namelijk nog uitdagender om tijdens dit soort situaties corruptie te bestrijden. Corruptie is ook een van de factoren die ervoor zorgen dat de Covid-19 pandemie nog niet overwonnen is, doordat ontwikkelingslanden geen goede toegang krijgen tot medische benodigdheden en vaccins. Deze resolutie heeft als doel dit aan te pakken.

De meest controversiële resolutie werd ingediend door Nigeria. Deze resolutie heeft als doel om UBO-registers te gebruiken om de identificatie, invordering en teruggave van opbrengsten van misdrijven te vergemakkelijken. UBO’s, of Ultimate Beneficial Owners, zijn de uiteindelijke belanghebbenden/gerechtigden van bedrijven. Informatie over deze UBO’s kan helpen in het voorkomen van corruptie, belastingontduiking en witwassen. Daarom roept deze resolutie de partijen op om te zorgen, of blijven zorgen, voor goede efficiënte toegang tot adequate en nauwkeurige informatie over UBO’s, door middel van middelen zoals een register. Transparency International pleitte al eerder voor een sterk UBO-register. Verder moedigt de resolutie de partijen aan om deze informatie over UBO’s te gebruiken voor het onderzoeken van corruptie en witwassen.

Ook moedigt deze resolutie de partijen aan om prioriteit te geven aan ‘asset recovery’ of vermogenherstel, waarin de originele slachtoffers van corruptie gerelateerde misdaden hun verloren vermogen weer terug ontvangen. Dit zorgt er ook voor dat de daders verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden én hier niet van profiteren.

De EU is al een voorloper op het gebied van UBO-wetgeving. Daarom is de EU-wetgeving nu al volledig in overeenstemming met de “UBO-resolutie”. Het is een goed teken dat de EU al op eigen initiatief begonnen is aan het doel UBO-registers beter te kunnen gebruiken.