voorzitter

Vacature: TI-NL zoekt een nieuwe voorzitter van het bestuur

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Nationaal, Nieuws, Organisatie, Vacature

Amsterdam, 1 april 2022 – Transparency International Nederland is op zoek naar een nieuwe voorzitter ter versterking van het huidige bestuur. Als voorzitter van het bestuur van TI-NL heeft u affiniteit met het bestrijden van corruptie en werkt u samen met de andere bestuursleden, de directeur en de andere medewerkers van TI-NL, de internationale organisatie in Berlijn en diverse stagiairs en vrijwilligers. Daarnaast werkt u samen met een breed scala aan stakeholders in befrijfsleven, politiek, overheid en wetenschap en uiteraard met onze leden.

Transparency International Nederland (TI-NL) is een Nederlandse vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptiebeweging. TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt ondersteund door een professionele staf (3 fte). TI-NL heeft ongeveer 270 individuele leden, 20 institutionele leden (waaronder ABN AMRO, Heineken, Rabobank, Brunel, FMO, Norton Rose Fulbright, People Intouch, Siemens, WKPA en Yokogawa) en is groeiende.

De afgelopen jaren hield TI-NL zich onder andere bezig met zaken als klokkenluidersbescherming, politieke integriteit en transparante geldstromen. U kunt meer lezen over onze activiteiten op www.transparency.nl.

Profiel voorzitter

Wij zoeken een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet:

 • deelt de waarden, missie en visie van TI-NL, draagt deze actief uit en heeft affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
 • heeft affiniteit met en goede inhoudelijke kennis van het werkveld of is in staat zich dit op korte termijn nader eigen te maken (corruptie, transparantie en integriteit);
 • is gemiddeld 8 uur per week beschikbaar, soms op ad hoc basis en gedurende kantooruren;
 • heeft ervaring of affiniteit met het aantrekken van fondsen;
 • maakt deel uit van het dagelijks bestuur en geeft samen met de secretaris en penningmeester inhoud aan de verantwoordelijkheden van het bestuur en werkgever van de directeur/medewerker(s) en is bekend met de principes van good governance;
 • geeft leiding aan de beleidsontwikkeling van TI-NL;
 • vertegenwoordigt TI-NL in de internationale beweging en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het door de beweging te voeren beleid;
 • heeft bij voorkeur een relevant netwerk in publieke en/of private sector;
 • stelt zich onafhankelijk op en handelt zonder last of ruggespraak;
 • kan goed luisteren en is in staat tegenstellingen, verschillende visies en zienswijzen te overbruggen en vorm te geven aan verbinding en vertrouwen in het bestuur en team;
 • is communicatief vaardig (o.a. een verbindende persoonlijkheid en heeft de capaciteit draagvlak te creëren) en heeft een open oog en oor voor de vereniging;
 • hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met organisaties die bezig zijn met een verandertraject, met de nadruk op duurzame groei.

Competenties voor voorzitter van het bestuur van TI-NL

Moreel/ dienend leiderschap
Moreel leiderschap wordt steeds belangrijker. Leiderschap dat zich richt op verbinding in de samenleving vraagt om een overstijgende visie. Bovendien moet hij of zij In staat zijn om in een complexe en dynamische omgeving richting te geven en aandacht te houden voor de mensen die de organisatie maken. De voorzitter is primus inter pares en draagt bij aan het creëren van een fijne omgeving waarin bestuur, vrijwilligers en team gemotiveerd kunnen werken aan gezamenlijke doelen.

Impactgericht
Als NGO wil TI-NL laten zien dat wij een verschil kunnen maken. Alle activiteiten, beschikbare mensen en middelen moeten dan ook direct een bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelstellingen. Sturen op impact geeft aan of je richting en sturing geeft aan alle medewerkers, vrijwilligers, commissies en werkgroepen om doelstellingen te realiseren.

Helicopterview
TI-NL heeft veel commissies en werkgroepen veelal “gerund” door vrijwilligers. De voorzitter heeft het overzicht,  kan gegevens en mogelijke handelswijzen van commissies, werkgroepen en projecten met elkaar verbinden en overzicht houden. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken en kan over de eigen portefeuille heen kijken. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de nationale en internationale context, intern en extern.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van een NGO als maatschappelijke organisatie en bewaakt de visie en missie en de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen alsook over de belangen van belanghouders. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van het bestuur en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van het bestuur, en omgekeerd. Een jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur maakt daar onderdeel van.

Wat kunt u als voorzitter van TI-NL verwachten?

 • een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
 • enthousiaste en bevlogen medebestuursleden, waar over zeer diverse aan corruptie gerelateerde thema’s wordt gesproken;
 • een klein gepassioneerd en professioneel team dat werkt aan impact op belangrijke beleidsterreinen;
 • de mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze organisatie en de anti-corruptie beweging in Nederland;
 • vergoeding van gemaakte kosten.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Leden van het bestuur zijn of worden lid van TI-NL. De voorzitter wordt als zodanig benoemd door de Algemene Vergadering. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 3 jaar te verlengen.

Procedure

Geselecteerde kandidaten voeren gesprekken met twee commissies bestaande uit een afvaardiging van alle geledingen (bestuursleden, individuele leden en stafleden). De tweede selectieronde voeren de kandidaten een verdiepend gesprek met een delegatie van de twee commissies. Hierna maakt het bestuur een keuze die wordt voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.

Reageren?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland, stuur uw CV en motivatie dan vóór 1 juni 2022 naar: l.vanderlaan@transparency.nl Meer informatie over de voorzittersfunctie kunt u verkrijgen via algemeen directeur Lousewies van der Laan (l.vanderlaan@transparency.nl of 0639826585).