Slechts 50% Nederlanders heeft vertrouwen in de politiek

Bart VolleberghAlgemeen, Governance, Jaarverslagen, Kwesties, Nationaal, Nieuws, Open Overheid, Overheid, Politiek

Amsterdam, 26 september 2022 – Het Sociaal en Cultureel Planbureau constateert in een onderzoek dat  slechts de helft van de bevolking voldoende vertrouwen heeft in de Tweede Kamer en de regering. Nederlanders blijven daarentegen wel tevreden over het functioneren van de democratie.

50% van de Nederlanders heeft voldoende of hoger vertrouwen in de regering. Daarbij heeft slechts 51%  voldoende vertrouwen in de Tweede Kamer. Opvallend is dat het vertrouwen bij hbo- en wo-opgeleiden veel hoger ligt dan bij vmbo- en mbo-opgeleiden. Het verschil tussen wo-opgeleiden en mensen met een opleiding tot vmbo is meer dan 20%.

Trends

Het vertrouwen in de politiek is de afgelopen tijd niet veel veranderd, wijzen nieuwe cijfers van de periode november 2021-februari 2022 uit. Ondanks de hogere tevredenheid over de democratie is die tevredenheid wel degelijk achteruitgaan. Met 70% tevredenheid lijkt er geen sprake van een crisis, maar de daling van ruim 10% komt in weinig andere EU-landen voor.

Daarnaast speelt partijvoorkeur een grote rol bij het vertrouwen dat iemand heeft in de politiek. Aanhangers van coalitiepartijen hebben relatief veel vertrouwen in de politiek (80%), in tegenstelling tot aanhangers van de opposititiepartijen. Vooral in de groep aanhangers van PVV, FvD, JA21 en BBB is dit aanzienlijk, slechts 16% heeft voldoende vertrouwen.

Het SCP vindt het belangrijk dat kritische burgers niet afhaken. De overheid moet dan wel bereidheid tonen om die burgers te blijven bereiken. Transparantie in het maken van keuzes en gehoor hebben voor kritiek van burgers is hierbij van groot belang.