bestuur

TI-NL start 2023 met een nieuwe strategie en een uitgebreid bestuur

Lotte RooijendijkAankondigingen, About Us, Algemeen, Feature, Intern nieuws, Nationaal, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 22 december 2022 – Transparency International Nederland (TI-NL) start het nieuwe jaar met een nieuwe strategie tegen corruptie en een uitgebreid bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december jl. zijn Frans Eusman, Anneke Slob, Betty Feenstra, Belle Webster en Leonard  Zijlstra benoemd als nieuwe bestuursleden van TI-NL. Jeroen Brabers is herbenoemd voor zijn tweede termijn als bestuurslid. Wij zien ernaar uit om gezamenlijk de ontwikkelingen op basis van de nieuwe strategie van TI-NL vorm te geven.

De nieuwe strategie tegen corruptie 2023 – 2027

De afgelopen jaren is TI-NL gegroeid, in omvang, ledenaantal en invloed. Het aantal individuele leden nam toe, evenals het aantal bedrijven dat zich aan TI-NL verbond. Mede dankzij projectfinanciering konden meer activiteiten worden ondernomen. Nieuwe donoren weten ons te vinden door meer zichtbaarheid. Dankzij gegroeide middelen nam de slagkracht toe, evenals de professionalisering van de organisatie. Een algemeen directeur, een projectleider en een projectmedewerker, vormen nu de vaste basis van het team.

De tijd om verder te groeien en de signatuur van TI-NL te verduidelijken is aangebroken, zonder daarbij onze sterke band met de internationale organisatie te veranderen of onze kernwaarden te wijzigen. Door middel van deze strategie streeft TI-NL ernaar onze nationale agenda kracht bij te zetten, aan te haken bij voor Nederland belangrijke internationale ontwikkelingen en aanknopingspunten te bieden voor (verdere) samenwerking met onze leden en stakeholders.

De nieuwe strategie tegen corruptie 2023-2027 bouwt voort op de huidige strategie 2019-2022 van TI-NL, de consultatieronde door TI-NL met haar leden, commissies en Raad van Advies in 2022 en is geworteld in de strategie van de wereldwijde TI-beweging. Vanuit een Theory of Change en met een focus op drie brede thema’s gaan we met onderzoek en zicht- en hoorbare advocacy onze statutaire doelstelling bereiken: het bevorderen van het maatschappelijk besef van de onaanvaardbaarheid van corruptie en effectief beleid tegen corruptie. De inhoudelijke thema’s van de nieuwe strategie zijn: business integriteit, politieke en bestuurlijke integriteit en een integriteitscultuur en veilige meldcultuur. De nieuwe strategie is ambitieus, zeker gezien het feit TI-NL een relatief klein team heeft. Een sterk en divers bestuur in aantal en kennis is derhalve nodig om het team hierbij te assisteren.

De nieuwe bestuursleden

Frans Eusman is executive director global audit bij Heineken waar hij al sinds 1987 werkt in allerlei verschillende functies van Frankrijk tot in het verre Oosten. Het bestuur meent in de persoon van Frans Eusman een bruggenbouwer met een groot netwerk en veel bestuurlijke ervaring gevonden te hebben, die TI-NL naar een volgende fase kan leiden.

Anneke Slob is zelfstandig consultant en heeft ervaring als manager, bestuurder en toezichthouder, zowel in de publieke als de private sector. Ze heeft in het verleden onder meer onderzoek van anti-corruptieprogramma’s voor TI gedaan. Anneke Slob is naar de mening van het bestuur een doortastende diplomatieke bestuurder, met veel ervaring en kennis op het gebied van fondsenwerving en NGOs.

Betty Feenstra is directeur bestuursondersteuning & chief information officer bij de Raad van State. Zij heeft eerder onder meer gewerkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Gemeente Amsterdam. Betty brengt veel communicatie ervaring alsmede ICT mee. Zij heeft bij de Raad van State verantwoordelijkheid voor een groot budget.

Belle Webster is head of IT & cyber security bij de haven van Amsterdam en is voorzitter en oprichter van het Information sharing and analysis center voor het Noordzeekanaalgebied.  Belle heeft een groot publiek-privaat netwerk opgebouwd en brengt in het bestuur veel kennis over IT & cybersecurity. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met projectmanagement en een stevige achtergrond als advocate bij verschillende kantoren op de Zuidas in Amsterdam op het gebied van onder meer publiekrecht en projectontwikkeling.

Leonard Zijlstra is tot 1 januari a.s. CEO bij Terres des Hommes in Den Haag. Hij heeft daarvoor onder meer gewerkt op het gebied van internationale ontwikkelingshulp in onder andere Azië en Afrika en was programmacoördinator bij instituut Clingendael. Leonard zal het bestuur veel strategische en organisatorische kennis en ervaring brengen alsook specifieke ervaring in de NGO-wereld en met fondsenwerving.

Binnenkort stellen de nieuwe bestuursleden zichzelf voor en zijn de bio’s te vinden op onze website.