Kascommissie

Vacature: Transparency International Nederland op zoek naar nieuw lid Kascommissie

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Jaarverslagen, Nationaal, Nieuws, Organisatie, Vacature

Transparency International Nederland (TI-NL) is op zoek naar een nieuw lid voor de Kascommissie die op jaarlijkse basis een financiële controle uitvoert over de jaarrekening en meehelpt de financiële situatie van TI-NL gezond te houden. De werkzaamheden van de Kascommissie, welke uit twee en ten hoogste drie leden bestaat, heeft ook een adviserend karakter.

Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptie organisatie. Corruptie definiëren we als misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin, waardoor we ons naast omkoping bezig houden met zaken als transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht.

TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt geleid door een professionele staf (ongeveer 3 fte en een aantal stagairs) ondersteund door een actief en meewerkend bestuur. Tevens is er een Raad van Advies.

TI-NL heeft een divers ledenbestand met leden die actief meedenken en doen om de doelen van de organisatie na te streven. TI-NL heeft individuele ledeninstitutionele leden en Young TI leden en is groeiende. Momenteel vormen drie leden van TI-NL de Kascommissie, die op jaarlijkse basis een financiële controle uitvoert over de jaarrekening en daarnaast  meehelpt de financiële situatie van TI-NL ook gezond te houden door naar de bedrijfsvoering op langere termijn te kijken en naar hoe om te gaan met de verschillende budgettaire risico’s samenhangend met de projecten en verplichtingen die worden aangegaan ten opzichte van Transparency International in Berlijn en subsidiegevers. Een van de huidige drie leden treedt komend voorjaar af.

Profiel lid Kascommissie

Wij zoeken een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet:

 • deelt de waarden, missie en visie van TI-NL en draagt deze actief uit;
 • heeft affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
 • heeft affiniteit met het werkveld (corruptie, transparantie en integriteit);
 • heeft kennis van de jaarrekening en (meerjarige) begroting en het omgaan met financiële risico’s;
 • heeft bij voorkeur ervaring met/bij verenigingen en/of NGOs;
 • is communicatief vaardig;
 • heeft een “hands-on” mentaliteit;
 • is naar verwachting 15 uur per jaar beschikbaar voor overleg over het financiële beleid van TI-NL.

Deze functie is onbezoldigd.

Wat kunt u als lid van de Kascommissie van TI-NL verwachten?

 • een inspirerende en zinvolle functie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
 • de mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze organisatie en de anti-corruptie beweging in Nederland;
 • een professioneel landelijk opererend bureau;
 • vergoeding van gemaakte onkosten.

Leden van de Kascommissie zijn, of worden, lid van TI-NL. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 1 jaar met een verlenging van drie maal 1 jaar. Leden van de Kascommissie worden op voorstel van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Insteek is een ‘dakpansgewijze’ constructie waarbij leden van de commissie elkaar afwisselen en er kennis behouden blijft.

Reageren?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland, stuur uw CV dan uiterlijk op 31 januari 2024 naar: communicatie@transparency.nl. Meer informatie over de functie kunt u verkrijgen via de penningmeester: Betty Feenstra, b.feenstra@transparency.nl.