FATF

Wetsvoorstel implementatie UBO-register ter consultatie

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Nationaal, Nieuws, Onderzoeken, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 3 april 2017 – Vanaf afgelopen vrijdag is het wetsvoorstel UBO-register (Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden) ter consultatie openbaar gemaakt door minister Dijsselbloem van Financiën. In het register worden gegevens van zogeheten UBO’s opgenomen – de uiteindelijk belanghebbende, oftewel de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt. Met het register kan worden achterhaald naar wie een geldstroom gaat en zo kunnen corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude worden bemoeilijkt.

Precies één jaar geleden nam de anonieme bron ‘John Doe’ contact op met de Süddeutsche Zeitung en diende gecodeerde interne documenten van Mossack Fonseca in. Dit werden de Panama Papers: 11,5 miljoen gelekte documenten over meer dan 214.000 anonieme offshoreentiteiten wereldwijd. Deze offshore constructies stellen de eigenaar in staat zijn identiteit en zakelijke transacties te verbergen, ongeacht hoe duister. De onthullingen van de Panama Papers hebben de aandacht voor grootschalige internationale witwasconstructies en ongeoorloofde praktijken van belastingontduiking significant vergroot. Deze veel besproken praktijken bevorderen internationale en nationale misdaad en zorgen ervoor dat de fiscus jaarlijks veel inkomsten misloopt. Dit terwijl de verantwoordelijken achter de schermen anoniem blijven. Uit een studie van de Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) uit 2011 blijkt dat meer dan 70% van een groep van 200 corrupte politici anonieme vennootschappen en trusts gebruikten om hun identiteit te verhullen.

Het UBO-register in de praktijk

In het kader van het witwasbestrijding is in 2015 de invoering van een UBO-register in Europees verband afgesproken. Het doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. In het register worden gegevens van zogeheten UBO’s (ultimate beneficial owners) opgenomen. Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende, oftewel de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel en wordt onderdeel van het handelsregister. Slechts een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk  zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld. Een UBO kan verzoeken om afscherming van de gegevens.

Ook gaat er een zogeheten terugmeldingsplicht gelden. Deze terugmeldingsplicht houdt in dat bepaalde instanties verplicht zijn om melding te doen aan de Kamer van Koophandel als ze stuiten op informatie die afwijkt van de UBO-informatie in het handelsregister.

Lancering onderzoeksrapport rondom Nederlandse UBO-problematiek

Transparency International Nederland (TI-NL) heeft deelgenomen aan een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoeksproject rondom het onderwerp ‘Uiteindelijke Belanghebbenden’, oftewel ‘Ultimate Beneficial Ownership’ (UBO). Mede in het licht van de huidige ontwikkelingen in relevante wetgeving, draagt TI-NL met het resulterende onderzoeksrapport bij aan de verdere analyse en nodige discussie omtrent de regulering en de transparantie van eigendomsstructuren van bedrijven en andere rechtspersonen in Nederland. Op dinsdag 4 april lanceert TI-NL het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes: Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands’ tijdens een UBO-seminar voor stakeholders. Het onderzoeksrapport wordt in de ochtend gepubliceerd op www.transparency.nl.