penningmeester

Transparency International Nederland zoekt een nieuwe penningmeester

Lotte RooijendijkAankondigingen, About Us, Algemeen, Feature, Nieuws, Organisatie

Amsterdam, 19 oktober 2017 – Transparency International Nederland (TI-NL) is op zoek naar een nieuwe penningmeester met kennis en ervaring op het gebied van governance en financiën, ter versterking van het huidige bestuur. Als penningmeester van het bestuur van TI-NL heeft u affiniteit met het bestrijden van corruptie én boekhouden. U werkt samen met de andere zes bestuursleden, twee medewerkers op het hoofdkantoor in het Tropeninstituut, de internationale organisatie in Berlijn en diverse vrijwilligers. Bovendien maakt de penningmeester onderdeel uit van het dagelijks bestuur, tezamen met de voorzitter en de secretaris.

Transparency International Nederland (TI-NL) is een vereniging en maakt onderdeel uit van civil society organisation Transparency International (TI), de grootste internationale anti-corruptie beweging. TI-NL houdt kantoor in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en wordt ondersteund door een professionele staf (2 fte). Corruptie definiëren we als misbruik van toevertrouwde macht voor eigen gewin, waardoor we ons naast omkoping bezig houden met transparantie, integriteit en verantwoordingsplicht.

TI-NL heeft thans 230 individuele leden, 14 institutionele leden (ABN AMRO, Brunel, FMO, IIA, KAS BANK, KIT, NBA, NCI, Norton Rose Fulbright, People Intouch, Siemens, Unilever, WKPA en Yokogawa) en is groeiende.
In 2015 won TI-NL de Anti Fraude Award, vanwege “haar tomeloze ambitie en zichtbaarheid”, en werd daarbij geprezen voor de constructieve wijze waarop zij het debat zoekt. In 2016 hield TI-NL zich onder andere bezig met zaken als ‘Lobbyen in Nederland’, bescherming van klokkenluiders, integriteit in sport (FIFA), de Sustainable Development Goals en de Vierde anti-witwasrichtlijn. U kunt meer lezen over onze activiteiten op www.transparency.nl.

Profiel penningmeester

Wij zoeken een kandidaat die aan de volgende criteria voldoet:

• deelt de waarden, missie en visie van TI-NL, draagt deze actief uit en heeft affiniteit met de doelstellingen en de werkwijze van Transparency International;
• heeft affiniteit met boekhouden en financiële verslaglegging;
• houdt toezicht op het beheer van de financiën van TI-NL;
• is – als onderdeel van het algemeen bestuur én dagelijks bestuur – gemiddeld 4 uur per week beschikbaar, soms op ad hoc basis en gedurende kantooruren;
• geeft inhoud aan de verantwoordelijkheden van het bestuur als toezichthouder en werkgever van de directeur/medewerker(s) en is bekend met de principes van good governance;
• stelt zich onafhankelijk op en handelt zonder last of ruggespraak.

Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd. Wat kunt u als penningmeester van TI-NL verwachten?

• een inspirerende en zinvolle bestuursfunctie binnen een interessante en relevante (internationale) organisatie, met een groot netwerk;
• enthousiaste en bevlogen medebestuursleden, waar vanuit diverse disciplines over uiteenlopende aan corruptie gerelateerde thema’s wordt gesproken;
• de mogelijkheid en ruimte om bij te dragen aan het ontwikkelen van een ambitieuze anti-corruptie beweging;
• een professioneel landelijk opererend bureau;
• vergoeding van gemaakte kosten.

Leden van het bestuur zijn of worden lid van TI-NL. De penningmeester wordt als zodanig benoemd door zijn of haar medebestuurders. De kandidaat stelt zich in principe beschikbaar voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid het bestuurslidmaatschap met nogmaals 3 jaar te verlengen.

Reageren?

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande en bent u bereid zich in te zetten voor een corruptievrij Nederland? Stuur uw CV dan vóór 1 december naar: asb@transparency.nl. Meer informatie over de functie van penningmeester kunt u verkrijgen via algemeen directeur Anne Scheltema Beduin (asb@transparency.nl of 06-81083627).