matchfixing

Tweede Kamer eist actieplan matchfixing kabinet in strijd tegen corruptie in sport

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws, Sport, Wetgeving

Amsterdam, 21 november 2017 – De Tweede Kamer wil dat matchfixing beter bestreden wordt en eist een actieplan van het kabinet. Volgens de Telegraaf is het voor parlementariërs een ‘doorn in het oog’ dat sportwedstrijden beïnvloed worden door corrupte gokkers en dat informatie over de criminele activiteiten van dit soort personen te vaak verloren gaat.

Kamerleden van D66 en CDA hebben maandag aan het kabinet gevraagd spoedig met een actieplan te komen, waarmee de bestrijding van deze corruptie op peil worden gebracht. De partijen willen dat er internationaal wordt samengewerkt om corrupte gokkers aan te pakken. Ook blijkt nog te vaak dat er met tips over verdachte zaken niets wordt gedaan. De signalen zijn er wel, er wordt vervolgens melding gemaakt van een mogelijk gefixte wedstrijd, maar in de sport weet men vervolgens niet wie de eindverantwoordelijke is om actie te ondernemen, en dus blijft het hangen bij een meldpunt of  bij justitie.

Vertrouwen in de sport aangetast door matchfixing

Matchfixing is een grote bedreiging voor de sport. Door matchfixing en berichten daarover verliezen mensen het vertrouwen in de sport. In het regeerakkoord Rutte III is afgesproken dat de regering steving in gaat zetten op matchfixing, corruptie, dopinggebruik en misbruik in de sport. Ook de Raad van Europa heeft via het Verdrag inzake de manipulatie van sportwedstrijden afgesproken om matchfixing harder aan te pakken. Bovendien is door de nationale delegaties tijdens de Conference of Stake Parties (COSP) van de UNODC onlangs een resolutie aangenomen tegen corruptie in de sport.

Hoewel Nederland de plannen om matchfixing beter te gaan bestrijden, heeft toegezegd, moet ons land zich hier, zoals collega-landen dat al wel meer doen, volledig aan committeren. Dat heeft Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit ook meerdere keren benadrukt. Olfers stelt voor het bestaande wetsartikel over niet-ambtelijke corruptie aan te passen en ook matchfixing daar onder te scharen.

Matchfixing heeft lage pakkans

Matchfixing is onderdeel van corruptie in de sportwereld. Corruptie in sport is onderdeel in een geheel van internationale grensoverschrijdende corruptie, een vorm van criminaliteit die vooral mogelijk is geworden door de snelheid waarmee grensoverschrijdend financiële transacties worden uitgevoerd en grensoverschrijdend informatie wordt uitgewisseld.

“De sport is een doelwit voor grote criminele organisaties omdat matchfixing uitstekend rendement biedt met een lage pakkans. Het is een high-profit low risk-crime” zei Gerke Berenschot bestuurslid van Transparency International Nederland, eerder in een hoorzitting van de Tweede Kamer over matchfixing, fraude en corruptie in de sport.

Hoe kan matchfixing worden bestreden?

Een actieplan vanuit de politiek is een begin maar hoe kan er gezorgd worden dat de sport aan de slag kan met signalen en meldingen? En welke partijen moeten samenwerken om matchfixing aan te pakken, in het belang van de integriteit van de sport? Van groot belang is diepgaande analyse van de verschillende mogelijke redenen ten grondslag aan afwijkend gokgedrag. Om mogelijke redenen aan het licht te brengen en te kunnen erkennen, is het noodzakelijk dat kansspelaanbieders, bonden en toezichthoudende organisaties hun informatie-uitwisseling verbeteren om gokpatronen te kunnen verklaren en matchfixing uiteindelijk tegen te kunnen gaan.

De informatie over matchfixing is nu wel beschikbaar maar de pakkans is laag, omdat de informatie niet effectief gedeeld wordt. De pakkans kan aanmerkelijk verhoogd worden als overheden, sportfederaties, opsporingsinstanties en kansspelaanbieders samenwerken door informatie te delen. Delen niet als in: éénrichtingsverkeer maar gezamenlijk handelen op basis van elkaars informatie. De secretaris-generaal van de KNVB, Gijs de Jong, onderschrijft het belang van informatiedeling in de strijd tegen matchfixing: “Vervolgstappen op het gebied van informatie-uitwisseling en opsporing zijn cruciaal om het voetbal eerlijk en betrouwbaar te houden”. Corruptie bestrijdt men met transparantie en dit bereik je door het delen van informatie en samenwerken op basis van die informatie.