hoofdverdachten

Belastingdienst verhaalt schade belastingontduiking op trustkantoor

Lotte RooijendijkAlgemeen, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 13 maart 2018 – In de strijd tegen belastingontduiking heeft de Belastingdienst een belangrijke overwinning behaald. De fiscus mag de geleden miljoenenschade niet alleen verhalen op de belastingontduiker zelf, maar ook op het trustkantoor en zijn medewerkers die de ontduiker hebben bijgestaan. Dat blijkt uit het vonnis dat de rechtbank Amsterdam een maand geleden wees in een civiele procedure van de Belastingdienst tegen het voormalige trustkantoor Tradman, sinds 2008 onderdeel van trustgroep TMF.

In de uitspraak stelt de rechter dat het kantoor, een voormalig directeur en een oud-relatiemanager twee vastgoedondernemers hebben geholpen om geld buiten het zicht van de fiscus te sluizen. Ze zijn daarom ook aansprakelijk voor de schade die de Belastingdienst heeft gelopen door de belastingontduiking. Omdat het de Belastingdienst niet lukte om via de reguliere weg de belasting via de ontduikers te innen, is besloten om voor de eerste keer via een civiele procedure de geleden schade rechtstreeks op een trustkantoor en de medewerkers proberen te verhalen. Het is nog onduidelijk hoeveel geld de fiscus gaat claimen bij TMF en de oud-medewerkers, maar het lijkt om meerdere miljoenen euro’s te gaan.

Onderzoek belastingontduiking uitgebreid naar trustkantoor

Begin 2008 besloot de Belastingdienst om het fiscale onderzoek naar de frauduleuze praktijken van de gebroeders Geerts uit te breiden naar het trustkantoor Tradman. Daar was het tweetal tussen 1994 en eind 2006 klant geweest. Bij het trustkantoor, dat toen al in handen was gekomen van trustgroep TMF, werd administratie opgevraagd.

Op basis van de verstrekte documenten rees bij de fiscus al snel het vermoeden dat Tradman, zijn oud-bestuurder en een voormalige relatiemanager de gebroeders Geerts hadden geholpen om geld buiten het zicht van de fiscus te houden. De rechtbank oordeelde vorige maand dat dit inderdaad het geval is geweest en dat de vennootschap en de twee oud-medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door de fiscus geleden schade.

Jos en Joop Geerts werden in oktober 2017 in hoger beroep wegens fraude met vennootschappen van hun Mubavi-groep veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 21 en 16 maanden. De omvang van de door de fiscus geleden schade moet in een aparte procedure worden vastgesteld, maar dat die in de vele miljoenen loopt staat vast. In het faillissement van de bedrijven van Geerts vordert de fiscus alleen al aan niet-betaalde vennootschapsbelasting een bedrag van ruim €22 miljoen.

Onrechtmatig handelen van trustkantoor en bestuurders