cryptocurrencies

Oplichting en witwassen met cryptocurrencies in Amsterdam

Lotte RooijendijkFeature, Fraude, Nieuws, Witwassen

Amsterdam, 31 juli 2018 – Afgelopen week heeft de FIOD een 24-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen met cryptocurrencies. Sinds eind 2017 zou de jonge verdachte bijna 5 miljoen euro inleg van geïnteresseerden beleggers hebben verkregen en verspreid over bankrekeningen in het binnen- en buitenland.

Verdachte investeringen in cryptocurrencies

De verdachte kwam in beeld nadat banken diverse meldingen gedaan hebben bij de Financial Intelligence Unit (FIU) omtrent verdachte transacties, eind 2017 tot medio 2018. De verdachte zou online investeringen aanbieding in ‘daytrading’ in cryptocurrencies.  Tot op heden is door geïnteresseerde beleggers voor bijna vijf miljoen euro ingelegd. Hiervan is een kleine 500.000 euro aangewend om cryptocurrencies aan te schaffen. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de verdachte een aantal keer – direct na inleg van een belegger – het geld contant opnam. Daarnaast is ruim 700.000 euro overgemaakt naar diverse bankrekeningen, zowel in Nederland als in het buitenland. Hieronder viel ook de bankrekening van de vriendin van verdachte, die ruim 70.000 euro heeft mogen ontvangen.

Het lijkt erop dat verdachte zijn ‘oplichtingsplatform’ niet alleen heeft opgezet en uitgerold; ook zijn 25-jarige vriendin en een 24-jarige vriend zouden zijn betrokken. Inmiddels zijn huiszoekingen uitgevoerd in de gehuurde villa van de Amsterdammer en de woning van zijn vriendin. Zij en de eerde genoemde vriend van de verdachte zijn hiernaast aangehouden op verdenking van witwassen. De vriend kwam in beeld toen hij in de auto van de verdachte reed met een tas waarin 17.000 euro aan contanten gevonden werd. Inmiddels is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, en 87.000 euro contant geld en luxe goederen.

Groeiende aanpak witwassen

Onderhavige zaak is een voorbeeld van de groeiende aanpak van witwassen en fraude, en de samenwerking van diverse autoriteiten. Zo is in dit onderzoek door de FIOD nauw samengewerkt met de AFM en kwam de zaak aan het rollen toen melding werd gedaan van ongebruikelijke transacties bij de FIU. In het persbericht benadrukt de FIOD het belang van de aanpak van witwassen: “Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.” Dit is in lijn met de groeiende aandacht voor witwassen en fraude, al dan niet in het kader van cryptocurrencies. Begin dit jaar werd ook al veel aandacht besteed aan dit onderwerp bij de bekrachtiging van het akkoord inzake de aanscherping van de Vierde Anti-Witwas Richtlijn. Ook in de private sector is veel aandacht voor oplichting en cryptocurrencies: Google gaf begin dit jaar te kennen dat het misleidende advertenties voor cryptovaluta gaat weren.