Denemarken

Denemarken in de spotlight wegens het niet naleven van anti-corruptiemaatregelen

Lotte RooijendijkAlgemeen, Belangenverstrengeling, Corruptie, Feature, Internationaal, Nieuws, Rechtspraak, Wetgeving

Amsterdam, 14 september 2018 – De Denen zijn er trots op één van de minst corrupte landen ter wereld te zijn maar volgens de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) lapt Denemarken de anti-corruptiemaatregelen aan de laars. Uit een nieuw rapport blijkt dat het land onvoldoende maatregelen heeft genomen om corruptie binnen het parlement en de rechterlijke macht te voorkomen. GRECO concludeert dat Denemarken slechts één van de zes aanbevelingen die meer dan vier jaar geleden werden gegeven, heeft uitgevoerd.

Ondanks de perceptie van Denemarken als een van de minst corrupte landen in Europa – het land staat zelfs op nummer 2 in de Corruption Perceptions Index – heeft het concrete actie nodig om corruptie te voorkomen en te bestrijden. Het rapport van de anti-corruptiespecialisten van de Raad van Europa, GRECO, leest dat Denemarken onvoldoende maatregelen neemt om corruptie ten aanzien van parlementsleden en de rechterlijke macht te voorkomen.

Denemarken boekt onvoldoende vooruitgang

GRECO beschouwt de situatie als “globaal onbevredigend”, aangezien Denemarken onvoldoende doorslaggevende vooruitgang heeft geboekt bij de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de GRECO. In haar rapport concludeert GRECO dat Denemarken slechts één van de zes aanbevelingen die GRECO vier jaar geleden deed, heeft uitgevoerd.

Zo is het nog steeds geen vereiste dat parlementsleden ad hoc melding maken van mogelijke belangenconflicten, een belangrijke maatregel voor de preventie van corruptie in het parlement. Deense parlementariërs zouden hun zakelijke belangen in een voor het publiek toegankelijke database moeten vermelden, maar vanwege constitutionele wetten rond de status van parlementsleden is er geen wettelijke sancties voor degenen die dat niet doen. Ze worden alleen vermeld als niet ingevuld.

GRECO beveelt Denemarken om een ​​gedragscode op te stellen die daadwerkelijk wordt gebruikt en effectief wordt toegepast door parlementsleden. Het moet worden aangevuld met praktische maatregelen zoals opleiding en advies. Wat de rechterlijke macht betreft, moet de ethische code vergezeld worden met praktische richtsnoeren. Dit is van essentieel belang om de normen te verduidelijken die van rechters worden verwacht, ook in praktische situaties.

Kritiek is oneerlijk volgens Deense parlement

Deense politica Pia Kjærsgaard wees de kritiek namens het Deense parlement van de hand. “Ik zie geen probleem in Denemarken. We staan het hoogst op de anti-corruptielijst van alle Scandinavische landen. Ik denk niet dat de kritiek eerlijk is”, aldus Kjærsgaard. Dit probeerde ze verder te beargumenteren met: “Ons systeem gebaseerd is op vertrouwen tussen de gekozen vertegenwoordigers en het electoraat, en we hebben een vrije en onafhankelijke pers en dat zorgt ervoor dat er geen corruptie in Denemarken is.”