lobbytransparantie

Stemming over lobbytransparantie in het Europees Parlement

Lotte RooijendijkAlgemeen, Belangenverstrengeling, Europees, Feature, Internationaal, Lobbyen, Nieuws, Wetgeving

Amsterdam, 8 november 2018 – Op 21 november zullen de leden van de Committee on Constitutional Affairs (ACFO) van het Europees Parlement stemmen over maatregelen om de lobbytransparantie in de EU te vergroten. de interne procedureregels die van toepassing zijn op het Europees Parlement te verbeteren. De herziening van de interne procedureregels bevat bepalingen die lobbytransparantie aanzienlijk zouden kunnen verbeteren en een grote stap zijn in de richting van participatieve democratie.

De kern van de voorgestelde bepalingen is de verplichting voor rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters om alleen geregistreerde lobbyisten te ontmoeten en die vergaderingen op de website van het Parlement te publiceren. Aangezien deze leden van het Europees Parlement een sleutelrol spelen in het besluitvormingsproces, is de goedkeuring van deze regel van cruciaal belang om een ​​volledig overzicht van de invloed van lobbyisten te verkrijgen. Nadat de AFCO-commissie reeds in 2015 om een ​​dergelijke legislative footprint heeft gevraagd, heeft ze nu de kans om eindelijk te bewijzen dat de EU bereid is om transparant en verantwoordelijk te zijn.

Gelijke toegang tot het besluitvormingsproces

Het Europees Parlement zelf heeft herhaaldelijk aangedrongen op een betere regulering van de lobbyactiviteiten. Leden van het Parlement hebben de mogelijkheid gehad om hun lobbyvergaderingen vrijwillig en pro-actief te publiceren sinds de laatste hervorming van de interne regels. Aangezien slechts weinigen ervoor hebben gekozen dit te doen, toont dit de ontoereikendheid aan van het huidige vrijwillige mechanisme. Het is ook van cruciaal belang om degenen tegen de voorgestelde nieuwe amendementen eraan te herinneren dat ongereguleerde lobbyactiviteiten van invloed zijn op de gelijke toegang tot het besluitvormingsproces.

Meer lobbytransparantie vergroot op lange duur het vertrouwen

Via lobbyvergaderingen geopenbaard door de Commissie, kunnen journalisten, maatschappelijke organisaties en burgers een grondig inzicht krijgen in welke belangen van invloed zijn op een bepaald beleid. Het verstrekken van meer informatie zal zorgen voor meer kennis buiten de Brusselse bubbel, een onmisbare stap naar een participerende democratie in de EU. Een grotere lobbytransparantie kan op de lange duur alleen maar het vertrouwen in het Parlement vergroten en burgers meer inspraak geven in de wetten die op hen van invloed zijn.

Van TTIP tot het Volkswagen schandaal, burgers willen meer informatie en meer controle op de invloed van grote bedrijven. Als de EU instituties echt serieus zijn over transparantie, dan moeten ze daglicht laten schijnen op lobbyen, concludeerde Daniel Freund, head of advocacy bij TI-EU, eerder.

De goedkeuring van de bepalingen in het rapport zal er ook voor zorgen dat lobbyen ten dienste staat van het hoofddoel: het bijstaan ​​van EU-wetgevers en hun personeelsleden bij het ontwikkelen en uitvoeren van EU-beleid. Met de naderende verkiezingen volgend jaar mei, is dit misschien wel de laatste kans voor de leden van het Europees Parlement om lobbyregulering te hervormen en een langdurige bijdrage te leveren aan transparantie en integriteit binnen de EU.