banken

Commissarissen ABN Amro waarschuwden voor compliance-problemen

Lotte RooijendijkAlgemeen, Extern nieuws, Feature, Nieuws, Onderzoeken, Witwassen

Utrecht, 21 april 2020 – De raad van commissarissen van ABN Amro zou in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk hebben gewaarschuwd dat compliance-problemen, zoals die bij de controle op witwassen, niet voortvarend genoeg werden opgelost. Dit staat in een vandaag verschenen boek van FD-journalisten. Er zijn inmiddels al Kamervragen gesteld over deze zaak.

Vandaag verscheen het boek De Staatsbank, ABN Amro klem tussen ambtenaren en bankiers van Ivo Bökkerink en Pieter Couwenbergh, journalisten voor Het Financieele Dagblad, dat de gebeurtenissen na de nationalisatie van de bank in 2008 reconstrueert.

Compliance-onderdeel bijna twee jaar ‘op rood’

Volgens het FD zou uit het boek blijken dat ABN Amro zijn compliance-onderdeel, het onderdeel van de bank dat de controle op zijn klanten en de transacties die zij uitvoeren moet borgen, bijna twee jaar lang niet op orde had. Dit was intern bekend; zo stond het compliance-onderdeel op het interne dashboard lange tijd ‘op rood’. De rvc zou het toenmalige bestuur in 2015/2016 in steeds strengere bewoordingen aangespoord hebben om meer actie te ondernemen. De bestuurstop zou echter de ernst van de situatie niet voldoende in hebben gezien en te weinig gevolg hebben gegeven aan de waarschuwingen. Pas in de eerste helft van 2016 zou het bestuur op aandringen van de raad van commissarissen toe hebben gegeven dat de situatie bij de witwascontrole onhoudbaar was en dat er een duurzame oplossing moest komen.

Deze waarschuwingen van commissarissen kunnen gevolgen hebben voor het onderzoek van het OM en de FIOD. Het onderzoek zou zich naast strafbaarheid van ABN Amro ook kunnen richten op de vraag of individuele bestuursleden strafbare feiten hebben begaan. Voor het vaststellen van persoonlijke aansprakelijkheid wordt onderzocht wie er wist van de problematiek, wie verantwoordelijk was en of er voldoende actie is ondernomen. Dit is juridisch gezien zeer lastig aan te tonen. Het onderzoek is in 2019 gestart en wordt niet voor het einde van 2020 verwacht.

ABN Amro heeft geen commentaar gegeven op de berichtgeving van Het Financieele Dagblad, in verband met het lopende strafrechtelijke onderzoek van het OM en de Fiod.

D66-Tweede Kamerleden Joost Sneller en Maarten Groothuizen hebben vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën Wopke Hoekstra over het vermeende tekortschietende compliance-beleid bij ABN Amro.