belastingparadijs

Stop belastingparadijs Nederland

Bart VolleberghAankondigingen, About Us, Algemeen, Intern nieuws, Nationaal, Overheid, Politiek

Amsterdam, 9 maart 2021 – Transparency International Nederland (TI-NL) heeft zich aangesloten bij een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die belastingontwijking willen tegengaan. De Tweede Kamerverkiezingen en de komst van een nieuw kabinet vormen hét moment voor echte actie. Het doel van de coalitie: Stop belastingparadijs Nederland.

“Nederland staat op de derde plek van belastingparadijzen wereldwijd,” legt de directeur van Transparency International Nederland, Lousewies van der Laan, uit. “Met belastingen betalen overheden leraren salarissen, gezondheidzorg en infrastructuur die wij allemaal gebruiken. Als bedrijven met handige constructies eerlijke belastingen ontwijken, ondermijnt dit het vertrouwen in de rechtsstaat en onze democratie.” Multinationals kunnen via ons land belasting ontwijken door verschillende constructies en mazen in de wet. Het is zelfs zo ernstig dat er per seconde 1000 euro aan belasting wordt ontweken in Nederland. Hierdoor verliezen zowel rijke als arme landen miljarden aan belastinginkomsten op jaarbasis. Juist in deze tijd zijn alle inkomsten nodig om de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarom heeft Transparency International Nederland zich aangesloten bij de oproep om hier een einde aan te maken. Voor TI-NL zijn onder andere de grote hoeveelheid brievenbusfirma’s in Nederland (in 2019 zo’n 15.000) en de reputatie van ons land als drugsexportland reden om zich aan te sluiten bij de groep maatschappelijke organisaties en de petitie te ondertekenen.

Nederland wordt wereldwijd gezien als een groot fiscaal doorstroomland, onder meer door het Europees Hof in 2019. Ook het Europese Parlement bekritiseerde Nederland al eens eerder vanwege onze fiscale regelgeving. Andere EU-lidstaten lopen door de Nederlandse wetgeving miljarden aan belastinginkomsten mis. In 2017 kondigde het destijds nieuwe kabinet-Rutte III nog aan werk te maken van restrictief beleid tegen brievenbusfirma’s. De bedrijven die zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvoordelen te verkrijgen, zouden volgens het inmiddels demissionaire kabinet harder worden aangepakt.

Voorstellen om positie als belastingparadijs tegen te gaan

De coalitie doet in een manifest een aantal voorstellen die van Nederland worden verwacht om belastingontwijking tegen te gaan. Het belastingklimaat moet op de schop. Cruciaal hierin is internationale samenwerking. Daarnaast moet Nederland stappen zetten om niet meer als doorsluisland te fungeren. Verder moet er meer transparantie komen. Het wordt tijd dat bedrijven publiekelijk aangeven hoeveel belasting er in Nederland wordt betaald.

Concrete maatregelen:

  1. Creëer een ondergrens van de vennootschapsbelasting bij winstgevendheid in Nederland;
  2. Elimineer mismatches met het buitenland die ervoor zorgen dat in Nederland gemaakte winsten fiscaal naar landen met lagere belastingtarieven kunnen worden verplaatst;
  3. Invoering van een niet-conditionele bronbelasting op royalty’s, rente en dividend;
  4. Maak van de bestaande eigen vermogenseis voor doorstromers een open norm;
  5. Stel unilateraal een digitale dienstenbelasting in.

De campagne #StopBelastingparadijsNL is inmiddels in volle gang. De petitie en het manifest zullen worden aangeboden aan de politieke partijen, met de aanbeveling de aanpak van belastingontwijking op te nemen in het nieuwe regeringsbeleid na de Tweede Kamerverkiezingen. Vindt u ook dat Nederland niet te boek hoort te staan als belastingparadijs? Teken de petitie!