Teleurstellend jaarverslag

Jaarverslag integriteitsadviseur Tweede Kamer weinig transparant

Anne Scheltema BeduinAlgemeen, Belangenverstrengeling, Governance, Integriteit, Jaarverslagen, Nationaal, Open Overheid, Politiek

Amsterdam, 8 juli 2021 – 2020 was het eerste jaar van de eerste integriteitsadviseur van de Tweede Kamer Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden. Het doel van de adviseur is Kamerleden helpen met het toepassen van de regels op het gebied van integriteit. Helaas is Biesheuvel-Vermeijden in haar eerste jaarverslag nogal vaag over de inhoud van haar werk.

In het verslag van de adviseur komt naar voren dat de meeste verzoeken zijn ontvangen per mail. Daarnaast waren er volgens het verslag telefonische vragen. Enkele van deze verzoeken leidden tot ontmoetingen. Echter, adviseur Biesheuvel-Vermeijden is geheel onduidelijk over het soort vragen dat ze kreeg. Ook laat ze in het midden hoeveel vragen ze heeft ontvangen. Hierdoor is het niet helder wat voor werk de adviseur en haar medewerker doen. Dat jaarverslagen over integriteit wel transparant kunnen zijn zonder privégegevens te publiceren, bewees de gemeente Amsterdam onlangs. “Het is teleurstellend dat in het jaarverslag niet duidelijk wordt waar Biesheuvel-Vermeijden over heeft geadviseerd”, vindt Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland (TI-NL). “Een jaarverslag van een adviseur integriteit zou transparant moeten zijn.”

In het verslag valt ook te lezen dat gedurende een zekere periode geen informatie aan Kamerleden kon worden verschaft. Hoe lang dit duurde, valt niet te lezen in het verslag. Oorzaak van het stilliggen van deze werkzaamheden was het vertrek van een stafmedewerker. Dit roept de vraag op waarom er geen vervanger voor deze medewerker was. Ook deze informatie staat teleurstellend genoeg niet in het verslag.

Vergoeding verblijfskosten

Opvallend is verder dat adviseur Biesheuvel-Vermeijden in haar verantwoording een stuk wijdt aan de vergoeding van de verblijfskosten. In 2019 kwam Kamerlid Dion Graus namelijk in opspraak vanwege zijn verblijfskostenvergoeding. Biesheuvel-Vermeijden wijst de Kamer op het volgende: “Mocht de Kamer van mening zijn dat deze vergoeding verblijfskosten conflicteert met de eerder genoemde Wet Basisregistratie Personen dan is het aan de Kamer om — middels wetswijziging — over te gaan tot nadere precisiering.” De adviseur lijkt de kamer dus op te roepen om zelf iets aan de wetgeving te doen, mocht de Kamer haar leden ter verantwoording willen roepen. TI-NL is een groot voorstander van het verbeteren van de regels omtrent de vergoeding van verblijfskosten.

Ook het register nevenactiviteiten van de Tweede Kamer komt in het verslag van de adviseur naar voren. Een Kamerlid hoeft inkomsten die niet via een werkgever zijn verkregen niet op te geven. Neveninkomsten waaronder het verhuren van een tweede huis, zoals Lisa Westerveld van GroenLinks deed, hoeven volgens de huidige regels dus niet te worden opgegeven. TI-NL pleit al jaren voor het versterken van de regels voor het register nevenactiviteiten. De adviseur stelt in haar jaarverslag: “Mocht de Kamer een andere mening zijn toegedaan, dan is het aan de Kamer om de regels op dit punt te verhelderen.” Het is dus wel degelijk mogelijk om de regels voor het register nevenactiviteiten te versterken, en het register zo meer inzichtelijk te maken. Het initiatief hiervoor ligt echter bij de Kamer zelf.