europese commissie

Europese Commissie presenteert belangrijk voorstel voor nieuwe anti-witwasmaatregelen

Anne Scheltema BeduinAlgemeen, Corruptie, Europees, Fraude, Internationaal, Overheid, Politiek, Wetgeving, Witwassen

Amsterdam, 4 augustus 2021 – De Europese Commissie heeft onlangs een nieuw voorstel gepresenteerd omtrent het tegengaan van witwassen. Het voorstel met nieuwe maatregelen is een belangrijke stap vooruit in het bestrijden van witwassen. Het plan is onderdeel van de Security Union Strategy van de Europese Unie voor de periode 2020-2025.

De nieuwe maatregelen die de Commissie voorstelt verbeteren het huidige EU raamwerk tegen witwassen. Dit raamwerk was verouderd omdat er nog geen rekening was gehouden met moderne ontwikkelingen. Zo zijn in het nieuwe plan onder andere cryptogeld en de globalisering van terroristische netwerken meegenomen. “Het pakket van vandaag vergroot onze inspanningen om te voorkomen dat crimineel geld door het financiële systeem wordt witgewassen. We vergroten de coördinatie en samenwerking tussen autoriteiten in EU-lidstaten, en creëren een nieuwe EU anti-witwas autoriteit”, aldus EU-Commissaris Mairead McGuinness over het nieuwe plan.

Deze Anti-Money Laundering Authority (AMLA) gaat de nationale autoriteiten coördineren om er voor te zorgen dat de EU regels omtrent witwassen goed worden geïmplementeerd. Er komt één Europees wetboek voor regels rondom witwassen. Met dit wetboek wil de Europese Commissie de regels van de verschillende lidstaten te harmoniseren. De regelgeving rondom cryptogeld is uitgebreid zodat het alle crypto-munteenheden bevat. Verder heeft de Commissie voorgesteld om een EU-breed verbod in te stellen op cash transacties boven de 10.000 euro.

Transparency International Nederland (TI-NL) pleit al langer voor het versterken van EU-wetgeving om witwassen tegen te gaan. Zo reageerde TI-NL vorig jaar op een open consultatie van de Europese Commissie. In de reactie op de consultatie pleitte TI-NL onder andere voor het harmoniseren van EU-wetgeving en een sterkere coördinatie van de wetgeving van lidstaten. TI-NL ziet het voorstel voor nieuwe maatregelen dan ook als een stap in de goede richting, en hoopt dat deze door het Europees Parlement wordt goedgekeurd.