InnoConcepts

VEB schikt met accountant Deloitte in fraudezaak InnoConcepts

Lotte RooijendijkAlgemeen, Belangenverstrengeling, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 23 augustus 2017 – Beleggersvereniging VEB heeft een schikking getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. InnoConcepts ging eind 2010 aan grootschalige fraude ten onder. Deloitte was van 2005 tot aan het faillissement de controlerend accountant van InnoConcepts en heeft onterecht een goedkeurende verklaring afgegeven bij twee jaarrekeningen.

Eind 2010 ging InnoConcepts aan wanbeleid en belangenverstrengeling ten onder. Het beursgenoteerde bedrijf was in betere tijden onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Lifehammer, het oranje hamertje waarmee een autoruit kan worden ingeslagen in geval van nood. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) deed een jaar later aangifte tegen de bestuurders op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte en bedrog.

Wanbeleid van InnoConcepts

Met de fraude werden jaarrekeningen rooskleuriger weergegeven dan in werkelijkheid het geval was. Dit gebeurde om beleggers te trekken en een lening verstrekt te krijgen bij ING Bank. De schade voor gedupeerde beleggers en de bank loopt op tot in de miljoenen.

Volgens de curator hebben de bestuurders en commissarissen van het beursfonds zich schuldig gemaakt aan ernstig wanbeleid met voortdurende belangenverstrengeling en het aangaan van dubieuze, ongedekte transacties. Door misleidende verslaglegging werd de zwakke positie van het bedrijf jarenlang versluierd en werden beleggers verleidt aandelen van InnoConcepts aan te kopen. De curator concludeert dat er door de commissarissen onvoldoende toezicht werd gehouden en het wanbeleid is dan ook de belangrijkste oorzaak van het faillissement.

Deloitte was van 2005 tot aan het faillissement in december 2010 de controlerend accountant van InnoConcepts en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de (geconsolideerde) jaarrekeningen over de boekjaren 2005 tot en met 2009. Onderzoek door de AFM en de curator van InnoConcepts leidde tot negatieve bevindingen met betrekking tot de jaarrekeningcontrole over de boekjaren 2008 en 2009.

Schikking VEB met Deloitte in fraudezaak

Beleggersvereniging VEB heeft nu een schikking getroffen met Deloitte, de controlerend accountant van InnoConcepts, over compensatie van gedupeerde aandeelhouders van de in 2010 gefailleerde beursvennootschap. In totaal is maximaal 6,5 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade van professionele en niet professionele InnoConcepts-beleggers die aandeelhouder zijn geweest in de periode 31 mei 2006 tot 16 december 2010. Volgens de VEB kunnen ook de gedupeerde beleggers die nog geen lid zijn van de beleggersvereniging een redelijke compensatie tegemoet zien.

“Het exacte bedrag dat een gedupeerde belegger onder de getroffen schikking zal ontvangen, hangt onder meer af van het aantal aanmeldingen en is nu nog niet te berekenen. De hoogte van de compensatie per aandeel wordt verder bepaald door de periode waarin het koersverlies is geleden”, aldus de VEB. De beleggersvereniging heeft een Q&A online staan met meer informatie.

Getroffen schikking is geen erkenning van schuld

De VEB meldt tenslotte dat de getroffen schikking geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid impliceert door Deloitte. Uit de bevindingen van de curator van InnoConcepts volgt dat bestuurders van InnoConcepts de controlerend accountant moedwillig hebben misleid. De VEB heeft de primair verantwoordelijken voor het faillissement van InnoConcepts – de bestuurders en commissarissen van InnoConcepts – op 7 december 2016 gedagvaard vanwege hun rol in het beursschandaal.

Beleggersvereniging VEB vindt geregeld dat de accountant medeschuldig is aan bedrijfsdebacles en zit niet alleen achter Deloitte aan voor het faillissement van Innoconcepts, maar richt haar pijlen ook op PwC voor het faillissement van ICT-bedrijf LCI, EY voor het faillissement handelshuis Van der Moolen en KPMG voor Imtech en SNS Reaal. De VEB is van mening dat als de accountant steken heeft laten vallen, hij daar ook voor op moet draaien. Ook toezichthouder AFM vindt dat accountants het beter moeten doen.