World Health Day 2018

OM vervolgt accountant uit de zorgsector voor fraude bij ZSV

Lotte RooijendijkAlgemeen, Fraude, Integriteit, Nationaal, News, Nieuws

Het fraudeschandaal van ZSV

Uit nader onderzoek van het Financieel Dagblad bleek dat de accountant niet slechts werkzaam zou zijn geweest bij ZSV, maar gedurende de afgelopen jaren bij tenminste twintig instellingen zijn controlerende functie zou hebben uitgeoefend en in sommige gevallen, deze nog steeds uitoefent. Of hij deze functie in de laatste gevallen nog lang zal blijven uitoefenen, is nog maar de vraag. De accountant wordt vervolgt voor zijn betrokkenheid bij de vervalsing van de verklaringen waarin hij vanuit zijn controlerende functie, goedkeuring verleent aan de opgemaakte jaarrekeningen. Deze controle vertoonde sterke tekortkomingen: zo is een dochteronderneming van de zorginstelling (ZSV Wonen II) niet meegenomen in de controle en zou geld vanuit ZSV Wonen II aan de directeur van ZSV  zijn doorgesluisd.  Deze gang van zaken zou hebben gespeeld in de periode 2011 tot en met 2015. In het laatste jaar van de vermoedelijke fraude, zou de directeur een salaris van maar liefst €607.538 hebben verkregen, onder andere door de door accountant goedgekeurde jaarrekening.

De accountant is overigens niet de enige persoon die onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek omtrent de fraude bij ZSV. Naast de ontvangst van een uitzonderlijk hoog salaris, wendde de directeur samen met zijn vriendin naar verluidt enkele miljoenen van het zorggeld aan voor privégebruik. Dit zou hebben bestaan uit luxe vakanties, de huur van een appartement en auto’s. Daarnaast zou de directeur familieleden op de loonlijst hebben geplaatst die bovendien op kosten van de zorginstelling in leaseauto’s reden. Eind juni 2016 werd de directeur van de zorginstelling gearresteerd, vlak voor het faillissement van ZSV aan het einde van dat jaar. De Belastingdienst en het UWV vorderen in het faillissement respectievelijk € 2,5 miljoen en ruim vier ton. Overige schuldeisers diende een vordering in van gezamenlijk bijna negen ton. Naast de accountant, de directeur en zijn vriendin, zijn twee oud-leden van de voormalige Raad van Toezicht (RvT) van ZSV vervolgt.

Misbruik van zijn controlefunctie