politiecommissaris

Amsterdamse politiecommissaris strafrechtelijk vervolgd voor verduistering

Lotte RooijendijkAlgemeen, Corruptie, Feature, Fraude, Nationaal, Nieuws

Amsterdam, 15 juni 2017 – Het Openbaar Ministerie (OM) wil de politiecommissaris van Amsterdam strafrechtelijk vervolgen wegens het jarenlang op grote schaal fêteren van familieleden, vrienden en collega’s uit het politiebudget. Volgens het OM heeft de politiecommissaris zich schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking als ambtenaar door tussen 2009 en 2014 structureel diners en kaarten voor voetbalwedstrijden en concerten uit een politiebudget te bekostigen waarvan vooral personen van buiten de politie hebben geprofiteerd.

Het onderzoek van de Rijksrecherche naar de Amsterdamse politiecommissaris werd gestart nadat de politiechef van de eenheid Amsterdam in mei 2016 aangifte deed. Uit dit onderzoek zijn vermoedens ontstaan dat de politiecommissaris (die twintig jaar lang de hoogste politiebaas was in Amsterdam-Oost) tussen 2009 en 2014 structureel dure etentjes en kaartjes voor voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena en Ziggo Dome uit het politiebudget betaalde. De politiecommissaris werd bij de start van het onderzoek in november 2016 op non-actief gezet en al zich nu moeten verantwoorden voor het delict verduistering in dienstbetrekking.

Groot onderzoek naar integriteitsschendingen bij politiemedewerkers

Ook andere agenten komen onder de loep te liggen nu de leiding van de nationale politie heeft besloten dat er een oriënterend onderzoek komt naar alle medewerkers die mogelijk hebben geprofiteerd van de politiecommissaris. In het verhoor van de Rijksrecherche met de politiecommissaris zou hij hebben gewezen naar hooggeplaatste collega’s die ook naar concerten en voetbalwedstrijden zijn gegaan.

Ook hebben er verhoren met ruim 60 politiemedewerkers plaatsgevonden waaruit blijkt dat mogelijk tientallen politiemensen nader moeten worden onderzocht op integriteitsschendingen waaronder het accepteren van giften. Als tijdens het oriënterend onderzoek wordt vastgesteld dat er inderdaad sprake is van integriteitsschendingen bij de politiemedewerkers kan er later ook een disciplinair onderzoek tegen hen worden gestart. Volgens het Openbaar Ministerie en de Amsterdamse politie zullen “eventuele vervolgonderzoeken plaatsvinden zonder aanzien des persoons, rang en reputatie”. In het oriënterende onderzoek zal onder andere worden gekeken naar het handelen van een aantal vooraanstaande functionarissen bij de politie.

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek naar de betrokkenheid van andere politiemedewerkers te waarborgen wordt de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum ingeschakeld. Er is een speciaal onderzoeksteam ingesteld om met voortvarendheid aan de slag te kunnen. Het onderzoek zal beginnen zodra de politie de beschikking krijgt over de resultaten van het Rijksrecherche-onderzoek naar de Amsterdamse politiecommissaris. De bedoeling is dat uiterlijk november bekend zal worden tegen welke politieagenten nu ook nog een disciplinair onderzoek moet worden begonnen.

Politiecommissaris ontkent alle aantijgingen

De Politiecommissaris heeft intern laten weten alle aantijgingen iets onoorbaars te hebben gedaan te ontkennen. Zijn advocaat zei dinsdagavond in een verklaring: “Hij is strijdbaar en ziet een eventuele strafvervolging met veel vertrouwen tegemoet.”

Hoofdcommissaris Aalbersberg zegt het goed te vinden dat de verdenkingen van integriteitsschendingen serieus onderzocht gaan worden. Hij stelt het volgende: “Dit is de kans een einde te maken aan mogelijk onjuiste praktijken en om duidelijk te maken langs welke meetlat we het handelen van politiemensen moeten beoordelen”. De hoofdcommissaris van de politie heeft ook de accountant gevraagd uit te zoeken hoe het mogelijk is dat het politiebudget jarenlang is misbruik zonder dat dit is opgemerkt.

De organisatie van de politie is in woelig water terecht is gekomen. Politiemensen staan voor de rechter voor het lekken van informatie naar criminelen, er loopt inmiddels een proces tegen politiefunctionarissen die worden verdacht autobedrijven een voorkeursbehandeling te hebben gegeven in ruil voor persoonlijk gewin en er is een lopend integriteitsonderzoek naar de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad (COR) bij de politie. Het is noodzakelijk de kwetsbare plekken binnen de politieorganisatie in kaart te brengen door een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar corruptie te starten.