PERSBERICHT Corruption Perception Index 2012

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Speerpunten Transparency International Nederland: ‘Veilig melden van integriteitschendingen verdient meer aandacht’ Politiek en onderwijs dienen het belang van integriteit een hogere prioriteit te geven’ Nederland blijft hoog scoren in de … Lees verder

Wetsvoorstel Klokkenluiders ingediend

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Klokkenluiders krijgen rechtsbescherming en financiële ondersteuning. Ook komt er onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke misstanden. Dat staat in een initiatiefwet die SP-Kamerlid Ronald van Raak op maandag j.l. heeft gepresenteerd. Daarmee … Lees verder