Jaarrekening TI-NL 2014

Anne Scheltema BeduinPublicaties, Publication

In lijn met de nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), stelt TI-NL hier de jaarrekeningen beschikbaar vanaf 2012. Hieronder kunt u de jaarrekening van 2014 downloaden.

Jaarverslag TI-NL 2014

Anne Scheltema BeduinPublicaties, Publication

Hier treft u het jaarverslag van TI-NL over het jaar 2014. Het jaarverslag is tijdens de ALV van 28 januari 2015, te Amsterdam goedgekeurd door de leden.