Jaarverslag TI-NL 2013

Anne Scheltema BeduinPublication

Hier treft u het jaarverslag van TI-NL over het jaar 2013. Het jaarverslag is tijdens de ALV van 4 februari 2014, te Amsterdam goedgekeurd door de leden.

Corruptie als bedreiging van stabiliteit en vrede

Anne Scheltema BeduinPublicaties

Dit nieuwe rapport van Transparency International Duitsland benadrukt hoe corruptie stabiliteit in post-conflict gebieden belemmert en vrede wereldwijd ondermijnt. Ook legt de studie een duidelijke connectie bloot tussen het risico op corruptie … Lees verder

INTEGRITIJD 2014 – nr. 1

Anne Scheltema BeduinPublication

De maandelijkse nieuwsbrief van TI-NL. Met in dit nummer: ‘Huis geen veilige plek voor klokkenluiders’, rapport ‘matchfixing in nederland’, bedrijfsjuristenmonitor 2013, Transparency International publicaties: ‘exporting corruption; progress report 2013’, rapport ‘whistleblowing … Lees verder

Civis Mundi – uw bijdrage wordt gezocht!

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Sinds september 2012 verschijnen in Civis Mundi, Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur (e-magazine, hoofdredacteur prof. Wim Couwenberg) artikelen over corruptie en integriteit. Redacteur voor dit onderdeel van het e-magazine is … Lees verder

Jaarrekening TI-NL 2012

Anne Scheltema BeduinPublication

In lijn met de nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), stelt TI-NL hier de jaarrekeningen beschikbaar vanaf 2012.

De Bedrijfsjuristen Monitor 2013

Anne Scheltema BeduinPublicaties

Amsterdam, 4 december 2013 – Op 3 december 2013 heeft advocatenkantoor Houthoff Buruma, in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen, voor het zesde opeenvolgende jaar de Bedrijfsjuristen Monitor georganiseerd. … Lees verder