Jaarverslag TI-NL 2012

Anne Scheltema BeduinPublication

Hier treft u aan het jaarverslag van TI-NL over 2012. Het jaarverslag is tijdens de ALV van 4 februari 2013 goedgekeurd door de leden.

Lobby Eerste Kamer intransparant

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Voorzitter Arlman in interview met Follow the Money: “(..) Volgens Paul Arlman van Transparency.nl, dochter van de internationale anti-corruptieorganisatie, blijkt uit internationaal onderzoek dat Nederland inderdaad achterloopt. “Er is geen … Lees verder

PERSBERICHT Corruption Perception Index 2012

Anne Scheltema BeduinUncategorized

Speerpunten Transparency International Nederland: ‘Veilig melden van integriteitschendingen verdient meer aandacht’ Politiek en onderwijs dienen het belang van integriteit een hogere prioriteit te geven’ Nederland blijft hoog scoren in de … Lees verder